Nyheter från Lagberedningen

Landskapsregeringen har mottagit förslag till ny landskapslagstiftning om hembygdsrätt 27.03.14
Arbetsgruppen för lagstiftning om hembygdsrätt, jordförvärv och näringsrätt har idag till landskapsregeringen överlämnat sitt betänkande med förslag till ny landskapslagstiftning om hembygdsrätt.

Se tidigare nyheter >>

 
Sök i landskapsregeringen:
  
Det här arbetar avdelningarna med.

Sök ämnesord


Ålands lagting
Åländsk lagstiftning