Remissdokument
 
LFxx20132014_140409.pdf Lagförslag om skolskjutsning har skickats på remiss till Norra Ålands högstadiedistrikt, Södra Ålands högstadiedistrikt, Alandia Bolagen, Ålands Ömsesidiga Försäkringsbolag, Ålands lärarförening, Williams Buss, Viking Line Buss, Sunds Buss & Lasttransporter, Röde Orm Ab, Mariehamns Åkeriförening r.f., Ålands yrkesbilägarförening, Ålands polismyndighet, Motorfordonsbyrån, Räddningsverket, Ålands Trafikskolor, Ålands gymnasium, Åland näringsliv, Brändö kommun, Eckerö kommun, Finströms kommun, Föglö kommun, Geta kommun, Hammarlands kommun, Jomala kommun, Kumlinge kommun, Kökars kommun, Lemlands kommun, Lumparlands kommun, Mariehamns stad, Saltviks kommun, Sottunga kommun, Sunds kommun samt Vårdö kommun. Remisstiden går ut den 16 maj 2014.
 
LFxx20142015_150914_remiss.pdf Lagförslag om lagstiftning om klienters och patienters självbestämmanderätt och begränsningar av den inom social- och hälsovården har skickats på remiss till Ålands kommunförbund k.f., Mariehamns stad, Kommunalförbundet De Gamlas Hem, Ålands omsorgsförbund k.f., Ålands hälso- och sjukvård, Ålands ombudsmannamyndighet, Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet, Högskolan på Åland, Akava-Åland r.f., FFC Ålands lokalorganisation, FOA-Å r.f., TCÅ r.f., Tehy, Talentia, Ålands kommunalanställda JHL r.f. avd. 214, Stiftelsen Hemmet r.s., Landskapsföreningen Folkhälsan på Åland, Ålands handikappförbund r.f., Medimar, Cityläkarna, Citytandvården, Tandläkarna, Mariehamns Pensionärsförening r.f., Norra Ålands Pensionärer r.f. Remisstiden går ut den 24 oktober 2014.
 
LFxx20142015_311014.pdf Lagförslag om hälsoskydd har skickats på remiss till Ålands kommunförbund k.f., Mariehamns stad, Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet samt Ålands näringsliv. Remisstiden går ut den 24 november 2014.
 
LFxx20142015_090215_remiss.pdf Lagförslag om hemvårdsstöd har skickats på remiss till PusselFamiljen r.f., Rädda Barnen r.f., Regnbågsfyren r.f., Ålands kommunförbund k.f., Mariehamns stad, Akava-Åland r.f., FOA-Å r.f., TCÅ r.f., FFC Ålands lokalorganisation, Tehys fackförening på Åland r.f., Talentia Åland r.f., Barnombudsmannen på Åland samt Ålands näringsliv. Remisstiden går ut den 17 mars 2015.
 
LFxx20142015_030315_rem.pdf Lagförslag om sänkta promillegränser i trafiken har skickats på remiss till Landskapsåklagaren på Åland, Ålands polismyndighet samt till Ålands tingsrätt. Remisstiden går ut den 23 mars 2015.
 
LF-remiss-9-3-2015.pdf Lagförslag om kommunernas socialtjänst har skickats på remiss till Ålands kommunförbund k.f., Mariehamns stad, Akava-Åland r.f., FFC:s lokalorganisation på Åland r.f., FOA-Å r.f., TCÅ r.f., ÅTFC r.f., Tehys fackförening på Åland r.f. samt Talentia Åland r.f. Remisstiden går ut den 8 april 2015.
 
LFxx20142015_150415.pdf Lagförslag om servicesedlar inom socialvården har skickats på remiss till Ålands kommunförbund k.f. och Mariehamns stad. Remisstiden går ut den 15 maj 2015.
 
LFxx20142015-P_150415.pdf Parallelltexter till lagförslaget om servicesedlar inom socialvården har skickats på remiss till Ålands kommunförbund k.f. och Mariehamns stad. Remisstiden går ut den 15 maj 2015.
 
 
 
 
Sök i landskapsregeringen:
  
Det här arbetar avdelningarna med.

Sök ämnesord


Ålands lagting
Åländsk lagstiftning