Landskapsregeringens ministrar


Camilla Gunell
 
Leder Ålands landskapsregering.
Ansvarar för regeringskansliets allmänna byrå
i centrala självstyrelsepolitiska frågor och jämställdhet.

 
Roger Nordlund

Finansavdelningen förutom IT-utveckling. Från näringsavdelningen Sjöfart
 
Veronica Thörnroos
 
Infrastrukturavdelningen. Från regeringskansliet radio- och tv-frågor samt från finansavdelningen IT-utveckling.
 
Carina AAltonen

Social- och miljöavdelningen

 
 
Fredrik Karlström
 
Näringsavdelningen förutom sjöfartsfrågorna
 
 
Johan Ehn
 
Utbildnings- och kulturavdelningen.
 
Wille Valve
 
Regeringskansliet förutom de ärenden som påförts lantrådet och infrastrukturavdelningen
 


landskapsregeringen
Regeringen från 25.11.2013, från vänster: Johan Ehn, Wille Valve, Roger Nordlund, Camilla Gunell, Veronica Thörnroos, Carina Aaltonen och Fredrik Karlström.
 
Ministersekreterare
Marina Sundström
tel: +358 (0)18 25371
fax: +358 (0)18 25381
 
 
Ålands landskapsregering, den åländska regeringen, skall bereda och verkställa de frågor som hör till självstyrelsen. Landskapsregeringen kan ha fem till åtta medlemmar och dess ordförande är lantrådet. Landskapsregeringen utses av lagtinget enligt parlamentariska principer efter förhandlingar mellan de politiska grupperna.

Till sin hjälp har landskapsregeringen en förvaltning bestående av bl.a. det centrala ämbetsverket med sex avdelningar. Landskapsregeringen utövar förvaltning på alla de områden som enligt självstyrelselagen skall skötas av landskapet i stället för staten. Ålands landskapsregering sköter uppgifter som i Finland handhas av statsrådet och olika ministerier, av länsstyrelserna och av olika centrala ämbetsverk.

Ålands landskapsregerings regeringsprogram 22.11.2011-2015


Bilder på hela regeringen
 
landskapsregeringen
landskapsregeringen
landskapsregeringen
 
 
 
 
Högupplösta porträttbilder av ministrarna:
 
 
 
Sök i landskapsregeringen:
  
Det här arbetar avdelningarna med.

Sök ämnesord