Tidigare nyheter från Ålands landskapsregeringen

Strukturfondsprogrammet 2014-2020 04.06.15
Förlängt ansökningstid för strukturfondsprogrammet Entreprenörskap och kompetens 2014-2020 28.05.15
Ålands strukturfondsprogram öppnar ansökningomgång 1 13.05.15
Sjöfartens Dag anordnas 21 maj 2015 på Alandica 12.05.15
Vårjakt på ejder 1-20.5.2015 09.04.15
Information om rättsläget inom socialvården 31.03.15
Verksamhetsplan 2015 för arbetsmarknadspolitiken gällande AMS verksamhet antagen. 31.03.15
Internationellt INTERREG-samarbete i fokus i Mariehamn tisdagen den 24.3.2015 20.03.15
Utställd vägplan Bjärström-Emkarby 16.03.15
Start för landskapets nya EU-program 11.03.15
FÖRHINDRA SPRIDNING AV FÅGELINFLUENSA 27.02.15
Nya byggbestämmelser från 1 mars 2015 26.02.15
Reformen av Ålands självstyrelselag i regeringens aftonskola 26.02.15
Landskapsregeringen främjar företags internationalisering 26.02.15
Äntligen klartecken för jämställt stöd till åländska vindkraftföretag 25.02.15
Historiskt delbetänkande om självstyrelseutveckling klart 28.01.15
Jordbruksbyrån informerar 26.01.15
Information om miljö- och klimatåtgärder i nya landsbygdsutvecklingsprogrammet 26.01.15
"Helsestatistik for de nordiske lande". NOMESCO. 23.01.15
Informationstillfälle om vildsvin 19.01.15
Välkomna på informationsmöte gällande vattendirektivet 15.01.15
Unik chans att utveckla ett företag! 14.01.15
Europeiska kommissionen har godkänt landskapsregeringens förslag till strukturfondsprogrammet "Entreprenörskap och kompetens" 19.12.14
Landskapsregeringens tider för offentlig medfinansiering ur Centralbaltic programmet 18.12.14
Kraftsamling för tillväxt & inflyttning - TEAM ÅLAND 16.12.14
Landsbygdsprogrammet skickat till kommissionen för godkännande 12.12.14
Nya fall av fågelinfluensa upptäckta – Skydda fjäderfän från kontakt med vilda djur! 28.11.14
Näringsminister Fredrik Karlström i Hong Kong 24.11.14
Jordbruksministermöte i Helsingfors 20.11.14
Förslag till åtgärdsprogram och förvaltningsplaner för de åländska vattnen 13.11.14

<

 
Sök i landskapsregeringen:
  
Det här arbetar avdelningarna med.

Sök ämnesord