Tidigare nyheter från Ålands landskapsregeringen

Förslag till åtgärdsprogram och förvaltningsplaner för de åländska vattnen
Ålands landskapsregering skickar ut förslag till förvaltningsplan och åtgärdsprogram för de åländska vattnen på remiss under perioden den 13 november till den 15 mars 2015. Ett öppet samrådsförfarande pågår ända till den 13 maj 2015. Slutligt beslut om dokumenten fattas i juni 2015.
 

Vattenförvaltningen sker i 6:åriga cykler och de nu framtagna remissdokumenten kommer att ersätta  förvaltningsplanen och åtgärdsprogrammet för perioden 2009-2015.

Remissdokumenten finns på miljöbyråns nyhetssida http://www.regeringen.ax/socialomiljo/miljo/

Ytterligare information om vattendirektivet: http://www.regeringen.ax/socialomiljo/miljo/vattendirektiv.pbs

Samrådsmöten

Under remissperioden kommer flera samrådsmöten att ordnas i självstyrelsegården. Riktade inbjudningar kommer skickas ut och datum för tematiska/sektorsspecifika möten kommer att finnas på hemsidan tillsammans med övrig information. Mötena är riktade till såväl allmänhet, som myndigheter, kommuner, intresseorganisationer och verksamhetsutövare, d.v.s. alla intresserade.

Officiella mötesdatum enligt tema:

Torsdag 18 december 

Övergripande information och åtgärder med inriktning mot avlopp och dricksvatten

Mötet är särskilt riktat till kommuner och kombineras med information om byggbestämmelseförordningen.

Lagtingets konferensrum Rödhamn (bakom auditoriet)

Fredag 30 januari                

Övergripande information och åtgärder med inriktning på hållbart jordbruk

Lagtingets konferensrum Sälskär/Auditoriet

Fredag 27 februari               

Övergripande information och åtgärder med inriktning på hållbart vattenbruk

Lagtingets konferensrum Sälskär/Auditoriet

Alla är välkomna att bidra till processen och att komma med synpunkter!

Synpunkter kan skickas in digitalt till vattenvard@regeringen.ax eller som vanligt brev till officiell adress, diarienummer ÅLR 2014/8884.

Kontaktpersoner:

Minister Carina Aaltonen + 358 (0) 18 25 373

Vattenbiolog Susanne Vävare +358 (0) 18 25 456

Vattenbiolog Mikael Wennström +358 18 25 455

Miljöingenjör Ann Nedergård +358 (0) 18 25 454

 

Kontaktperson: Susanne Vävare och Mikael Wennström
 
 Rubriker 

<

 
Sök i landskapsregeringen:
  
Det här arbetar avdelningarna med.

Sök ämnesord