Tidigare nyheter från Ålands landskapsregeringen

Näringsminister Fredrik Karlström i Hong Kong
Näringsminister Fredrik Karlström träffade Finlands generalkonsul i Hong Kong Jari Sinkari på måndagen 24 november 2014 på plats i den kinesiska autonomin Hong Kong.
 

Hong Kong har cirka 7,2 miljoner invånare och en särställning inom den kinesiska folkrepubliken Kina. Hong Kong är ett handels- och finanscentrum där en lång rad internationella företag har kontor för att få lättare tillträde till den kinesiska marknaden. Turismen är växande och årligen besöker nästan 40 miljoner människor Hong Kong, de flesta besökarna kommer från fastlandskina. Finlands utbyte med Kina handlar till största delen om import av elektronikkomponenter och detaljhandelsvaror samt export av minkpälsar och vissa småmaskiner. Ungefär 60 finländska företag har kontor i Hong Kong men huvuddelen av dem siktar på marknaden i fastlandskina. Många storföretag har produktion på olika platser i Kina.

Fördelen med att locka besökare från Hong Kong till Åland är de inte behöver visum för turistbesök till skillnad från besökare från andra delar av Kina. Generalkonsuln tror även att Åland har goda möjligheter att sälja smala nischprodukter till Hong Kong med en bra historia bakom sig, t.ex. vrakölet. Det finns en grupp välbärgade medborgare som söker unika upplevelser och produkter vilka kan vara potentiella konsumenter.

Näringsminister Fredrik Karlström diskuterade Ålands möjligheter att exportera fiskprodukter till Kina samt marknadsförde Ålands Högskolas nya engelskspråkiga elingenjörsutbildning inom sjöfart som startar hösten 2015. Redan idag sker ett utbyte mellan åländska företag och Kina, t.ex. har Posten på Åland tryckt frimärken med tema från Kinas astrologi där år 2015 är getens år (fårets). Viking Line har i växande grad gäster från Asien på kryssning i norra Östersjön och marknadsför sin kinesiska hemsida för mer information till besökande långväga gäster. Totalt är det cirka 80.000 kineser som varje år åker kryssningsfärja mellan Finland och Sverige.

Team Finland-nätverket tycker att Finland också i likhet med Åland måste titta på systerortssamarbetet som är väldigt vanligt i Kina. I Norden tycker vi kanske att det är lite gammalmodigt med vänortssamarbete men här i Kina är det mycket vanligt. Just denna vecka är både Esbos och Tammerfors borgmästare på besök i södra Kina.

Efter mötet med generalkonsuln träffade näringsminister Fredrik Karlström Visit Finlands expert på södra Kina och Hong Kong, Andrew Leung, för att diskutera möjliga samarbeten. Under år 2015 finns det åtminstone tre möjligheter för åländska företag och Visit Åland att synas i Hong Kong. Andrew Leung rekommenderar att Åland görs känt för hongkong-bor genom att först erbjuda en halvdag i en Skandinavien-kryssning från Finland till Åland, Sverige och Norge. Sedan kan Åland t.ex. marknadsföras för barnfamiljer som en naturupplevelse med ren luft och vacker miljö.

 

 

 

Kontaktperson: Näringsminister Fredrik Karlström, tel +358 (0)18 25000
 
 Rubriker 

<

 
Sök i landskapsregeringen:
  
Det här arbetar avdelningarna med.

Sök ämnesord