Tidigare nyheter från Ålands landskapsregeringen

Nya fall av fågelinfluensa upptäckta – Skydda fjäderfän från kontakt med vilda djur!
Nya fall av fågelinfluensavirus har senaste tiden påträffats i Holland, Tyskland och Storbritannien. Det är därför av stor vikt på Åland att skydda fjäderfän från kontakt med vilda fåglar.
 

Fjäderfäproducenter bör se över sina rutiner, så att inte högpatogent fågelinfluensavirus av subtypen H5N8 sprids.

 

Viktigast är att skydda fjäderfän från kontakt med vilda fåglar. Vilda fåglar får absolut inte komma in i produktionslokalerna.

 

Den som har varit på resa och kommit i kontakt med fjäderfän utomlands måste också hålla sig borta från produktionsdjuren hemma i minst 48 timmar. Det här är mycket viktigt när det gäller att hindra spridning av fågelinfluensan, och även generellt för att hindra spridningen av andra sjukdomar.

 

Ägare till fjäderfän och hobbyfåglar ska genast kontakta en tjänsteveterinär om de upptäcker sjukdomssymptom hos sina djur som tyder på fågelinfluensa. Symptomen på fågelinfluensa kan vara mycket varierande, men har karaktären av ett ”utbrott” och medför alltid en markant ökad dödlighet.

 

Vid misstänkta sjukdomsfall kontakta tjänsteveterinären på Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet (ÅMHM), tel. växeln 528600.

 

För mer information se Livsmedelssäkerhetsverket Eviras hemsida:

 

http://www.evira.fi/portal/se/djur/djurhalsa+och+sjukdomar/djursjukdomar/fjaderfan/aviar+influensa++fagelinfluensa+/aktuellt+om+fagelinfluensa/

 

  

Kontaktperson på Ålands landskapsregering:

Inkeri Ahonen, vik. byråchef, miljöbyrån, tel. 25453

 

Kontaktperson: Inkeri Ahonen, vik. byråchef, miljöbyrån, Ålands landskapsregering, tel. 25453
 
 Rubriker 

<

 
Sök i landskapsregeringen:
  
Det här arbetar avdelningarna med.

Sök ämnesord