Tidigare nyheter från Ålands landskapsregeringen

Kraftsamling för tillväxt & inflyttning - TEAM ÅLAND
 

Tisdagen den 13 januari 2015 mellan 12:00 och 16:00 kommer lanseringen av TEAM ÅLAND i form av en kreativ verkstad att hållas på Alandica Kultur & Kongress.Till eventet inviteras alla som på sätt eller annat vill vara med i processen att skapa framtidens Åland.
Eventet inleds med en inspirationsföresläsning och sedan skall deltagarna aktivt och med den moderna teknikens hjälp delta i arbetet med att vaska fram idéer med ledordet TIMDI – tillväxt, inflyttning, modernisering, digitalisering och internationalisering.

 

Anmäl dig på www.teamaland.com

Information lämnas av Dan Backman

 

 

Kontaktperson: Dan Backman, tel +358(0)18 25292 eller +358 (0)457 38 08 011
 
 Rubriker 

<

 
Sök i landskapsregeringen:
  
Det här arbetar avdelningarna med.

Sök ämnesord