Tidigare nyheter från Ålands landskapsregeringen

Landskapsregeringens tider för offentlig medfinansiering ur Centralbaltic programmet
Ålands landskapsregerings handläggning av offentlig medfinansiering från näringavdelningens allmänna byrås moment till projekt inom ramen för Interreg programmet Central Baltic 2014-2020
 

Här kan du läsa mer

PrinciperCentral_Baltic2015.pdf Principer Central Baltic 2015.pdf

 

 

 

Kontaktperson: Finansieringshandläggare Kenneth Åkergård, tel +358 (0)18 25281
 
 Rubriker 

<

 
Sök i landskapsregeringen:
  
Det här arbetar avdelningarna med.

Sök ämnesord