Tidigare nyheter från Ålands landskapsregeringen

Europeiska kommissionen har godkänt landskapsregeringens förslag till strukturfondsprogrammet "Entreprenörskap och kompetens"
Kommissionen godkände den 18 december 2014 landskapsregeringens förslag till Operativ program för regionala utvecklingsfonden (Eruf) och europeiska socialfonden (ESF) perioden 2014-2020, som inlämnades till kommissionen i maj. Programmet kommer att börja implementeras 2015. För mer information om programmet kontakta byråchef Susanne Strand.
 
Kontaktperson: Byråchef Susanne Strand, tel +358 (0)18 25278
 
 Rubriker 

<

 
Sök i landskapsregeringen:
  
Det här arbetar avdelningarna med.

Sök ämnesord