Tidigare nyheter från Ålands landskapsregeringen

Välkomna på informationsmöte gällande vattendirektivet
Det nya vattenåtgärdsprogrammet och förvaltningsplanen är ute på remiss och vi behöver få in synpunkter och kommentarer.
 
Mötesdatum:
  • Allmänt + förslag till åtgärder inom jordbruk. 30.1 .
  • Allmänt + förslag till åtgärder inom fiskodlingar. 27.2.
Tider: 9.30-11.30 med kaffepaus.
Lokal: Sälskär, Ålands lagting, Auditoriet.
 
Öppna möten, alla är välkomna!
 
 
Kontaktperson: Mikael Wennström, Susanne Vävare och Ann Nedergård, miljöbyrån.
 
 Rubriker 

<

 
Sök i landskapsregeringen:
  
Det här arbetar avdelningarna med.

Sök ämnesord