Tidigare nyheter från Ålands landskapsregeringen

"Helsestatistik for de nordiske lande". NOMESCO.
Ny hälso- och sjukvårdsstatistik från Norden.
 

Nordisk medicinalstatistisk komitté publicerar årligen hälso- och sjukvårdsstatistik från Norden. I rapporten presenteras data för befolkningsutveckling, sjukdomar, behandlingar på sjukhus samt dödsorsaker. Dessutom ges också en beskrivning av hälso- och sjukvården i de nordiska länderna inklusive Åland.

Rapporten "Helsestatistik for de nordiske lande" från NOMESCO, pdf som öppnas i nytt fönster

Kontaktperson: Hälsovårdsinspektör Ulla-Liisa Latvala +358 18 25 265 ulla-liisa.latvala[at]regeringen.ax
 
 Rubriker 

<

 
Sök i landskapsregeringen:
  
Det här arbetar avdelningarna med.

Sök ämnesord