Tidigare nyheter från Ålands landskapsregeringen

Information om miljö- och klimatåtgärder i nya landsbygdsutvecklingsprogrammet
Information om ersättning för miljö- och klimatvänligt jordbruk (miljöersättning), stöd för ekologisk produktion och kompensationsersättning
 

Landskapsregeringen har sammanställt information om ersättning för miljö- och klimatvänligt jordbruk (miljöersättning), stöd för ekologisk produktion och kompensationsersättning i en broschyr. Broschyren kommer att skickas hem till alla som erhöll jordbruksstöd från landskapsregeringen år 2014. Broschyren kan också laddas ned Info_om_nya_programmet.pdf här.  

Ytterligare information ges av Leila Lindström, tel. 25 287 och Thomas Svahnström, tel. 25 295.

Kontaktperson: Leila Lindström, tel. +358 (0)18 25 287
 
 Rubriker 

<

 
Sök i landskapsregeringen:
  
Det här arbetar avdelningarna med.

Sök ämnesord