Tidigare nyheter från Ålands landskapsregeringen

Jordbruksbyrån informerar
Jordbruksbyrån har skickat ut årets första jordbruksbyrån informerar
 
I infobladet finns information om det nya landsbygdsprogrammet, aktuellt om växtskyddsfrågor samt info om ett informationstillfälle om nya avbytarsystemet. Infobladet har skickats till alla lantbrukare och kan också läsas Nr_1_2015.pdf här.
Kontaktperson: Sölve Högman tel. +358 (0)18 25 275
 
 Rubriker 

<

 
Sök i landskapsregeringen:
  
Det här arbetar avdelningarna med.

Sök ämnesord