Tidigare nyheter från Ålands landskapsregeringen

Historiskt delbetänkande om självstyrelseutveckling klart
Den kommitté som leder arbetet med att ta fram en ny självstyrelselag för Åland har avgett ett delbetänkande med riktlinjer för det fortsatta arbetet.
 

Statsrådet tillsatte den 19 september 2013 en parlamentariskt sammansatt kommitté med representanter för alla riksdagsgrupper i riksdagen och alla lagtingsgrupper i lagtinget. Kommitténs uppgift är att reformera självstyrelsesystemet och självstyrelselagen och utveckla den ekonomiska självstyrelsen.

I uppdraget, som tagits fram av justitieministeriet i samråd med Ålands landskapsregering, ingår också en total översyn av behörighetsfördelningen mellan riket och landskapet som möjliggör en nödvändig utveckling och modernisering av självstyrelselagen.

Kommittén, som leds av president Tarja Halonen, lämnade i dag över ett delbetänkande till justitieminister Anna-Maja Henriksson. Delbetänkandet innehåller viktiga riktlinjer för det fortsatta lagstiftningsarbetet.

– Riktlinjerna i delbetänkandet är väldigt viktiga för det fortsatta arbetet och är ett första steg mot en ny självstyrelselag för Åland. Det är ett historiskt, unikt arbete där samtliga partier från riksdagen och lagtinget deltar. Presidiet, som består av president Halonen och vice ordförandena Gunnar Jansson och Teija Tiilikainen har gjort ett stort arbete tillsammans med partigruppernas ledamöter, säger lantrådet Camilla Gunell.

Kommitténs arbete har utgått från två tidigare förarbeten, den så kallade Gunnar Jansson kommittén och Alec Aalto-kommittén.

– Att hitta en gemensam väg framåt har med säkerhet varit en utmaning, men delbetänkandet ger en god grund för det fortsatta arbetet. Det ligger både i självstyrelsens och i rikets intresse att detta unika arbete fortgår i positiv anda, säger lantrådet Camilla Gunell.

Kommitténs slutbetänkande ska vara färdigt senast den 30 april 2017.

Läs delbetänkandet som pdf, öppnas i nytt fönster

 

Kontaktperson: Camilla Gunell, lantråd. Tel. +358 18 25 370 eller +358 40 8270 718 E-post camilla.gunell[at]regeringen.ax
 
 Rubriker 

<

 
Sök i landskapsregeringen:
  
Det här arbetar avdelningarna med.

Sök ämnesord