Tidigare nyheter från Ålands landskapsregeringen

Landskapsregeringen främjar företags internationalisering
 

En av landskapsregeringens näringspolitiska målsättningar är att öka den åländska exporten. Stöd kan beviljas till företag som har förutsättningar att bedriva en framgångsrik exportverksamhet utanför Åland. Företagets exportvaror eller tjänster ska ha en hög grad av åländskt ursprung eller vara förädlad på Åland. Stöd kan ges för kostnader för marknadsförings- eller säljkonsult, deltagande i utställningar och mässor utanför Åland samt för åländska företags deltagande i exportaktiviteter som ordnas av andra myndigheter som t.ex. Finpro. Stödtagare är små och medelstora företag på Åland.

Ta kontakt med finansieringshandläggarna på näringsavdelningen för mer information om vilka branscher som omfattas och nivån på finansieringen. Tel. +358 (0) 18 25000.

 

 

 

 

Kontaktperson: Finansieringshandläggare Johan Söderlund, tel +358 (0)18 25299
 
 Rubriker 

<

 
Sök i landskapsregeringen:
  
Det här arbetar avdelningarna med.

Sök ämnesord