Tidigare nyheter från Ålands landskapsregeringen

Nya byggbestämmelser från 1 mars 2015
Landskapsregeringen har antagit nya byggbestämmelser. De nya byggbestämmelserna träder ikraft den 1 mars 2015 med en övergångsperiod fram till 1 januari 2016.
 

Närmare information om de nya byggbestämmelserna hittar du på infrastrukturavdelningens sida om byggbestämmelser. Där kan du även ladda ner de nya byggbestämmelserna i pdf-format.

 

Kontaktperson: Andreas Nyberg, inspektör plan-, bygg- och bostadsfrågor, tel. +358 18 25 197 eller andreas.nyberg[at]regeringen.ax
 
 Rubriker 

<

 
Sök i landskapsregeringen:
  
Det här arbetar avdelningarna med.

Sök ämnesord