Tidigare nyheter från Ålands landskapsregeringen

FÖRHINDRA SPRIDNING AV FÅGELINFLUENSA
Landskapsregeringen påminner om att fjäderfän ska skyddas från kontakt med vilda fåglar under vårflyttningen. Avsikten är att förhindra spridning av fågelinfluensa.
 

Landskapsregeringen påminner om att fjäderfän ska skyddas från kontakt med vilda fåglar under vårflyttningen. Avsikten är att förhindra spridning av fågelinfluensa. Fjäderfän ska hållas inomhus eller vid utomhusvistelse skyddas från kontakt med vilda fåglar från början av mars till slutet av maj.

 

För mer information se Livsmedelssäkerhetsverket Eviras hemsida

 

Kontaktperson: Tillfällig utredare Anna Nilsson, tel. +358 18 25 203
 
 Rubriker 

<

 
Sök i landskapsregeringen:
  
Det här arbetar avdelningarna med.

Sök ämnesord