Tidigare nyheter från Ålands landskapsregeringen

Start för landskapets nya EU-program
Landskapets nya EU-program för landsbygdsutveckling och strukturfondsprogram för perioden 2014-2020 kör igång.
 

Europeiska kommissionen godkände det åländska strukturfondsprogrammet med finansiering från Europeiska regionala utvecklingsfonden (Eruf) och från Europeiska socialfonden (ESF) den 17 december 2014 och det åländska landsbygdsutvecklingsprogrammet med finansiering från Europeiska jordbruksfonden (Ejflu) den 13 februari 2015.

Nu börjar arbetet med genomförandet av de nya programmen med en gemensam

Kick off på Alandica den 12 mars 2015 kl. 10.15-12.00

där programmen presenteras i korthet.

Kick offen inleds av näringsminister Fredrik Karlström och därefter presenteras programmen av ansvariga tjänstemän. Företrädare från de generaldirektorat på kommissionen som ansvarar för de åländska programmen kommer att finnas på plats och svara på frågor.

Ta kontakt med programansvariga Sölve Högman för landbygdsutvecklingsprogrammet och med Susanne Strand och Tomas Fellman för strukturfondsprogrammet på näringsavdelningen för mer information om vilka branscher som omfattas och nivån på finansieringen.

För ytterligare information, se www.regeringen.ax/naringsavd/EU-program_2014-2020/

 

 

 

 

 

 

Kontaktperson: Avdelningschef Linnéa Johansson, tel +358(0)18 25270
 
 Rubriker 

<

 
Sök i landskapsregeringen:
  
Det här arbetar avdelningarna med.

Sök ämnesord