Tidigare nyheter från Ålands landskapsregeringen

Utställd vägplan Bjärström-Emkarby
Vägplan för ombyggnad av landsväg nr 40, sträckan Bjärström-Emkarby, sektion 3900-6650, inklusive ombyggnad av anslutningar samt byggande av en parallell gång- och cykelväg i Bjärström, Kulla och Emkarby byar i Finströms kommun
 

Vägplan.pdf

Miljöberättelse.pdf

Planritningar sektion 3900-6650.pdf

Längdprofiler Landsväg nr 40, sektion 3900-6650.pdf
Längdprofiler Anslutningarna västra Bjärström och sektion 4240v.pdf
Längdprofiler Anslutningarna östra Bjärström och Pålsböle.pdf
Längdprofiler Anslutningarna västra Söderkulla och Landell.pdf
Längdprofiler Anslutningarna Hellberg och östra Söderkulla.pdf

Tvärsektioner Landsväg nr 40. sektion 3900-5450.pdf
Tvärsektioner Landsväg nr 40, sektion 5500-6650.pdf
Tvärsektioner Anslutningarna västra Bjärström och sektion 4240v.pdf
Tvärsektioner Anslutningarna östra Bjärström och Pålsböle.pdf
Tvärsektioner Anslutningarna västra Söderkulla och Landell.pdf
Tvärsektioner Anslutningarna Hellberg och östra Söderkulla.pdf

 

Kontaktperson: Vägingenjör Elin Lindfors, tfn (0)18 25152
 
 Rubriker 

<

 
Sök i landskapsregeringen:
  
Det här arbetar avdelningarna med.

Sök ämnesord