Tidigare nyheter från Ålands landskapsregeringen

Vårjakt på ejder 1-20.5.2015
Landskapsregeringen har den 9 april 2015 fastställt riktlinjerna för beviljande av tillstånd till jakt på hane av ejder under perioden 1-20.5.2015. Enligt riktlinjerna får maximalt 3.800 hanar av ejder fällas.
 

Den personliga dagskvoten är 2 hanar av ejder per jägare och dag och jaktresultatet ska rapporteras senast klockan 23.00 efter varje jakttillfälle. Tillstånd till jakt på ejder kan sökas på www.jakt.regeringen.ax.

För att vara säker på att få beslut till 1 maj 2015 bör ansökan vara gjord senast den 20 april 2015.

Rapportering av fällda fåglar görs genom hemsidan, en mobiltelefon, eller direkt till landskapsregeringen (018-25000).

Riktlinjerna i sin helhet kan läsas här

Tillstånd till vårjakt kan sökas här

 

 

Kontaktperson: Jaktförvaltare Robin Juslin, +358 (0)18 25 313
 
 Rubriker 

<

 
Sök i landskapsregeringen:
  
Det här arbetar avdelningarna med.

Sök ämnesord