Tidigare nyheter från Ålands landskapsregeringen

Ålands strukturfondsprogram öppnar ansökningomgång 1
 

 

Ålands strukturfondsprogram Entreprenörskap och kompetens 2014-2020 med finansiering från Europeiska regionala utvecklingsfonden (Eruf) och Europeiska socialfonden (ESF) öppnar första ansökningsomgången

https://portalen.regeringen.ax

Ansökningar ska inlämnas senast den 12 juni 2015. Tidigare inlämnade ansökningar kommer att beaktas.

Finansiering beviljas i form av projektstöd till juridiska personer med vilka avses offentliga organ och övriga juridiska personer som föreningar, stiftelser samt ifråga om ESF även till företag.

Inom Eruf kommer ett marknadskompletterande finansieringsinstrument, offentligt riskkapital att genomföras. En särskild ansökan gäller förvaltningen av instrumentet.  Se dokumentation för ansökan på näringsavdelningens hemsida www.regeringen.ax/naringsavd/EU-program_2014-2020/

 

Ansökan och handläggning av ärenden inom programmet görs med undantag av offentligt riskkapital via en e-tjänst.  E-tjänsten öppnas under vecka 22. För hanteringen av ditt ärende kommer du att behöva en auktorisering som beviljas av Skatteförvaltningens auktoriseringstjänst Katso. Med den auktoriseringen kan du representera din organisation när du sköter dina ärenden. Ditt företag eller din förening ska ha ett FO-nummer för att en Katso-kod ska kunna skapas.

Landskapsregeringens godkända program med bilagor, gällande regelverk för stödberättigande utgifter, urvalskriterier, stödnivåer samt e-tjänsten för ansökan hittar du på näringsavdelningens hemsida

www.regeringen.ax/naringsavd/EU-program_2014-2020/

Innan du fyller i ansökan är det viktigt att du planerar ditt projekt noga. Boka också gärna in ett möte med våra handläggare.

ESF, Tomas Fellman, tel: 25238, Eruf Johan Söderlund, tel: 25299 eller Kenneth Åkergård, tel: 25281.

Frågor gällande offentligt riskkapital besvaras av Linnéa Johansson, tel 25270 eller Susanne Strand tel 25278.

 

 

 

Kontaktperson: Byråchef Susanne Strand, tel +358(0)18 25278
 
 Rubriker 

<

 
Sök i landskapsregeringen:
  
Det här arbetar avdelningarna med.

Sök ämnesord