Avdelningschef Allmänna byrån Jordbruksbyrån Fiskeribyrån Skogsbruksbyrån Ålands teknologicentrum Försöksstationen Fiskodlingen Guttorp Enheten för jakt och viltvård

Nyheter från Näringsavdelningen

Strukturfondsprogrammet 2014-2020 04.06.15
Förlängt ansökningstid för strukturfondsprogrammet Entreprenörskap och kompetens 2014-2020 28.05.15
Ålands strukturfondsprogram öppnar ansökningomgång 1 13.05.15
Sjöfartens Dag anordnas 21 maj 2015 på Alandica 12.05.15
Vårjakt på ejder 1-20.5.2015 09.04.15
Landskapsregeringen har den 9 april 2015 fastställt riktlinjerna för beviljande av tillstånd till jakt på hane av ejder under perioden 1-20.5.2015. Enligt riktlinjerna får maximalt 3.800 hanar av ejder fällas.
Verksamhetsplan 2015 för arbetsmarknadspolitiken gällande AMS verksamhet antagen. 31.03.15
Internationellt INTERREG-samarbete i fokus i Mariehamn tisdagen den 24.3.2015 20.03.15
Åland ordförande när nya Central Baltic-programmets övervakningskommitté inleder sitt arbete.
Start för landskapets nya EU-program 11.03.15
Landskapets nya EU-program för landsbygdsutveckling och strukturfondsprogram för perioden 2014-2020 kör igång.
Landskapsregeringen främjar företags internationalisering 26.02.15
Jordbruksbyrån informerar 26.01.15
Jordbruksbyrån har skickat ut årets första jordbruksbyrån informerar

Se tidigare nyheter >>

 

 
Sök i landskapsregeringen:
  
Det här arbetar avdelningarna med.

Sök ämnesord


Finansieringsmöjligheter hos Näringsavdelningen
Ålands teknologi Centrum
Ålands utvecklings ab
Finnvera
Ålands försöksstation
Ålands landsbygdscentrum