VÄLKOMMEN TILL ALLMÄNNA BYRÅN!

Allmänna byrån tillhör landskapsregeringens näringsavdelning. Till allmänna byrån vänder du dig om du som företagare funderar på att utveckla eller expandera ditt företag eller om du rentav funderar på att starta upp ett nytt företag och undrar över vilka finansieringsmöjligheter som landskapsregeringen kan erbjuda. Om du är verksam inom någon av primärnäringarna vänder du dig istället till jordbruks-, skogsbruks- eller fiskeribyrån. Allmänna byrån administrerar olika former av bidrag som riktar sig till dig som är en juridisk person, dvs enskild näringsidkare, kommanditbolag, öppet bolag, aktiebolag, andelslag eller övriga samfund. Finansiering kan sökas för olika projekt, investeringar, produktutveckling, marknadsföring och internationalisering eller för olika verksamheter belägen i skärgårdskommunerna.

Under allmänna byråns hemsida finner du närmare information om byråns verksamhet, stödmöjligheter, ansökningsblanketter och nyttiga länkar m.m. Sök dig vidare i undermenyerna och kontakta gärna oss ifall det är något ytterligare du undrar över.

Välkommen!

Susanne Strand, byråchef

MÅLSÄTTNING

Landskapsregeringens näringspolitiska målsättning är att skapa förutsättningar för entreprenörer och företag att starta nya och utveckla befintliga företag. Byråns näringslivsinriktade arbete har som mål att ge förutsättningar för/skapa:

· hög sysselsättning, att bevara de arbetsplatser som finns samt att vara med och skapa nya arbetsplatser

· ökat antal hållbara arbetsplatser i skärgård och landsbygd

· ökad export

· breddning av näringsstrukturen i landskapet och ge goda och långsiktiga förutsättning för utveckling av affärsideér

· ökad tillväxt i form av fler företag samt fler företag som växer.

För att uppnå dessa mål administrerar allmänna byrån en rad olika stödformer. En del av dessa stödformer är delfinansierade av Europeiska Unionen och omfattas av särskilda programdokument perioden 2007-2013 (ERUF-programmet samt LBU-programmet 2007-2013).


PERSONAL
Susanne Strand, byråchef
Siw Ekblom, avdelningssekreterare
Johan Söderlund, finansieringshandläggare
Kenneth Åkergård, finansieringshandläggare
Dan Backman, näringslivsutvecklare
Christel Lindholm, koordinator
Sara Alopaeus, handläggare
Tomas Fellman, ESF-ansvarig
Linda Eriksson, ESF-handläggare
Lena Brenner, landsbygdsutvecklare
Robert Mansén, verksamhetschef, ÅTC
Ralf Häggblom, affärsutvecklare, ÅTC