Företagande & innovationer 2007-2013

Den 9 oktober 2007 godkände Europeiska kommissionen det operativa programmet för Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF) på Åland 2007-2013 "Företagande och innovationer".
 
Målsättningen med det Europeiska regionala utvecklingsfondsprogrammet är att:
  • utveckla den åländska ekonomin mot högre förädlingsgrader och ett ökat kunskapsinnehåll i produktionsprocesser och produkter.

Programmet administreras av näringsavdelningen.

Projekt kan genomföras av såväl enskilda företag och branschorganisationer som av myndigheter. Den totala finansieringen från EU för hela sjuårsperioden uppgår till 6.251.104 euro.

Hela Åland omfattas av de nya programmen. Några exempel på verksamheter som kan finansieras är innovationer i företag, nya finansieringsmodeller för nystartade företag, energieffektivitetsprojekt. Landskapsregeringen kommer att finansiera delar av sin politik med EU-medel. Förslagen är medvetet brett formulerade för att vara användbara under hela perioden.

Andra av landskapsregeringen utarbetade godkända EU-program för perioden 2007-2013 är:
För mer information om ERUF-programmet klicka här
Ansökningsblanketter för ERUF-programmet hittar du här
 
 
 
 
Sök i landskapsregeringen:
  
Det här arbetar avdelningarna med.

Sök ämnesord


Finansieringsmöjligheter hos Näringsavdelningen
Ålands teknologi Centrum
Ålands utvecklings ab
Finnvera
Ålands försöksstation
Ålands landsbygdscentrum