Landskapsregeringens stöd:

 

 

 

 

 

 

Landskapsregeringens stöd till jordbruket beviljas utgående från befintlig lagstiftning, EU:s regelverk för statsstöd till lantbruk, landskapets årliga budget samt av landskapsregeringen utfärdade principer.

 

För de som uppfyller de olika villkoren finns det flera olika stöd att söka, både från Landskapsregeringen och från den nationella myndigheten Jord- och skogsbruksministeriet. Att det är uppdelat beror på Ålande självstyrelse och den delade politiska makten och lagstiftningsbehörigheten mellan Åland och riket (Finland). Vilka områden som faller under Landskapsregeringen respektive jord- och skogsbruksministeriet är reglerat i ett avtal.

 

Från och med 2007 skall det nya landsbygdsutvecklingsprogrammet (mer info klicka http://www.regeringen.ax/naringsavd/jordbruksbyran/LBU_2006_2013.pbs)för landskapet Åland genomföras. Det är frivilligt att gå in i/gå över till det nya programmet. De jordbrukare som har förbindelser som ingåtts under åren 2003-2006 kan med andra ord välja att stanna kvar i det gamla programmet med de fastställda förbindelsevillkoren till förbindelseperiodens slut.  

 

LFA- kompensationsbidrag

- Basstöd

- Nationell tilläggsdel

 

Miljöstöd

- Basstöd

- Nationell tilläggsdel

- Specialstöd

 

 

 

För blanketter och anvisningar klicka här.

Mer information ges av:

Siv Eliasson-Myllykoski, tel. 018-25 294, siv.eliasson-myllykoski[@]regeringen.ax
Leila Lindström, tel. 018-25 287, leila.lindstrom[@]regeringen.ax