Om växtinspektionen
Växtinspektionens huvudsakliga uppgift är att genom inspektion av den åländska växtproduktionen och växtpartier som importeras, förhindra att farliga växtskadegörare sprids till och på Åland. Växtinspektionen kontrollerar även att plantmaterial som skall marknadsföras är äkta, friska och av god kvalitet. Växtinspektionen tryggar också sundheten för de växtpartier som exporteras.

Växtinspektionen upprätthåller 3 register i vilka producenter, företag eller enskilda personer som bedriver handel, förmedlingsverksamhet eller odling av växtprodukter måste vara registrerade. Man kan vara registrerad i ett eller flera register, beroende på produktionsinriktning och verksamhetens art. Ansökan om registrering sker på särskild blankett. Registreringen är gratis.
Införsel av växter för hobbyodling inspekteras normalt inte. Detta innebär inte att införseln är riskfri utan samma regler gäller för hobbyodling som för yrkesodling för att föhindra införsel av skadegörare. Villkor_for_inforsel_av_vaxter_for_privatpersoner.pdf här hittar ni information om införsel till Åland av växter för privatpersoner.

Mer information om växtskyddsinspektionens arbete och de olika registren ges av Annika Hollsten (018-25 293).


[Växtskyddsregistret] [Plantmaterialregistret]
[Registret för kvalitetskontroll av frukt och grönsaker]

 
Sök i landskapsregeringen:
  
Det här arbetar avdelningarna med.

Sök ämnesord


Finansieringsmöjligheter hos Näringsavdelningen
Ålands teknologi Centrum
Ålands utvecklings ab
Finnvera
Ålands försöksstation
Ålands landsbygdscentrum