Ålands skärgårdsnämnd

                Nämnden är ett rådgivande organ behandlar övergripande skärgårdspolitiska frågor som kommer att tas upp för behandling i landskapsregeringen och i skärgårdskommunerna. Inom ramen för näringsavdelningens budget upptas medel för skärgårdsnämndens verksamhet. Bland annat behandlas:

- Förbättrad skattekraft i kommunerna
- En hållbar miljöutveckling
- Transportsystem mellan kommunerna och externt
- Samhällsservice
- Utbildnings- och fortbildningsfrågor
- Användningen av mark- och vattenresurserna
- Fritids- och trivselfrågor
- Alla näringars utveckling
- Sysselsättningens utveckling
- Jämställdhetsfrågor
- Lagstiftningens särskilda skärgårdsanpassningar
- Inflyttning och återflyttning
- Nätverksbyggande
- Gränsöverskridande samarbete
- Utlokalisering av samhälls- o.a. tjänster
- Övriga skärgårdsspecifika frågor                                                         

 

 

 

 
 
Du är välkommen att kontakta Ålands skärgårdsnämnd. Kontaktuppgifter till nämndens medlemmar nedan: