VÄLKOMMEN TILL SKOGSBRUKSBYRÅN

Skogsbruksbyrån tillhör landskapsregeringens näringsavdelning. Vid skogsbruksbyrån finns även Enheten för jakt och viltvård. Ansvarsområdet omfattar policy- och administrationsfrågor som berör det åländska skogsbruket samt jakten och viltvården. Skogsbruksbyrån strävar till att skapa goda verksamhetsförutsättningar för skogsbruket och jakten på Åland utgående från politiskt givna ramar.

Några av våra arbetsuppgifter är:

  • Övergripande styrning av skogsbruket och jakten
  • Lagtillsyn
  • Stöd för skogsbruks- och viltvårdsåtgärder
  • Skogsbruksplanering
  • Naturvårdsfrågor i skogsbruket
  • Skogscertifiering
  • Hjortdjursskador på skog och jordbruksgrödor
  • Skötsel av landskapets egna skogar
  • Försöksverksamhet

Under vår hemsida finner Ni närmare information om det åländska skogsbruket och jakten, byråns verksamhet, stödmöjligheter, ansökningsblanketter och nyttiga länkar m.m. Sök Er vidare i undermenyerna Skogsbruk eller Jakt och viltvård. Välkommen in!