Om sidan www.regeringen.ax

Ålands landskapsregering upprätthåller dessa webbsidor för att förbättra tillgängligheten till information om landskapsregeringen i allmänhet. Vi försöker se till att informationen är uppdaterad och korrekt, men fel kan förekomma. Fel som kommer till vår kännedom kommer vi att försöka rätta till. Landskapsregeringen ansvarar inte för skador som drabbar användaren och som direkt eller indirekt förorsakats av eventuella fel i innehållet. För specifik information inom ett område eller eller officiellt gångbara handlingar, kontakta landskapsregeringen.

 
 
Sök i landskapsregeringen:
  
Det här arbetar avdelningarna med.

Sök ämnesord