Publikationer från landskapsregeringen

Sortering: 
Upplagd Publikation
16.11.2006  Energifrågor - Energieffekter Energifrågor - Energieffekter
Energieffekter och energiförbrukning
Kontaktperson: Energisamordnare Henrik Juslin, tel. +358 (0)18 25196
 
26.09.2013  Eu - Beskrivning av förvaltnings- och kontrollsystem - bilagor 2013.pdf Eu - Beskrivning av förvaltnings- och kontrollsystem - bilagor 2013.pdf
Kontaktperson: EU-enheten, Pamela Baarman
 
26.09.2013  Eu - Beskrivning av förvaltnings- och kontrollsystem - Fiskerifonden 2013.pdf Eu - Beskrivning av förvaltnings- och kontrollsystem - Fiskerifonden 2013.pdf
Kontaktperson: EU-enheten, Pamela Baarman
 
26.09.2013  Eu - Beskrivning av förvaltnings- och kontrollsystem - Regionala utvecklingsfonden och Socialfonden 2013.pdf Eu - Beskrivning av förvaltnings- och kontrollsystem - Regionala utvecklingsfonden och Socialfonden 2013.pdf
Kontaktperson: EU-enheten, Pamela Baarman
 
14.02.2008  Eu - Tröskelvärden Eu - Tröskelvärden
Kontaktperson: EU-enheten; Hanna Bertell, tfn: 25 193
 
18.01.2007  Eu - Översikt av Europaparlamentets verksamhet 04-06 Eu - Översikt av Europaparlamentets verksamhet 04-06
HÖJDPUNKTER 2004-2006 En översikt över Europaparlamentets verksamhet efter halva lagstiftningsperioden Europaparlamentets presstjänst vill i detta sammanhang framhålla en rad höjdpunkter under den första perioden. Sammanställningarna består dels av fullständiga artiklar på engelska och franska, dels av ett urval redan publicerade pressmeddelanden på svenska med länkar till den fullständiga texten.
Kontaktperson: EU-enheten
 
18.10.2007  Finans  - Parlamentariska skattekommitténs betänkande Finans - Parlamentariska skattekommitténs betänkande
Kontaktperson: Avdelningsjurist,
tel. +358 (0)18 25 231
 
10.02.2015  Finans - Avtals- och pensionsbyrån informerar 2015 Finans - Avtals- och pensionsbyrån informerar 2015
information om resekostnader 2015
Kontaktperson: Bitr. avtalschef Siv Tennström
 
08.02.2013  Finans - Betänkande från arbetsgruppen för att utreda behovet av att ändra avräkningsgrunden för landskapet Åland Finans - Betänkande från arbetsgruppen för att utreda behovet av att ändra avräkningsgrunden för landskapet Åland
Arbetsgruppen för att utreda behovet av att ändra avräkningsgrunden för landskapet Åland har avgivit ett betänkande.
Kontaktperson: Förvaltnings- och utvecklingschef Dan E Eriksson,
tel. +358 (0)18 25 170
 
09.11.2004  Finans - Det skattefinansiella utjämningssystemet mellan landskapet Åland och staten: 1990-talets erfarenheter Finans - Det skattefinansiella utjämningssystemet mellan landskapet Åland och staten: 1990-talets erfarenheter
Kontaktperson: Finanschef Dan E Eriksson,
tel. +358 (0)18 25 210
 
09.11.2012  Finans - Digital agenda för landskapet Åland Finans - Digital agenda för landskapet Åland
Landskapsregeringen har antagit den digitala angendan för landskapet Åland den 5 november 2012.
Kontaktperson: Finanschef Conny Nyholm,
tel. +358 (0)18 25 306
 
09.01.2007  Finans - Förstudie om utvecklande och finansiering av den kommunala välfärdsservicen - slutrapport Finans - Förstudie om utvecklande och finansiering av den kommunala välfärdsservicen - slutrapport
Kontaktperson: Bitr. finanschef Conny Nyholm,
tel. +358 (0)18 25 306
 
17.02.2010  Finans - Handbok om landskapets upphandling Finans - Handbok om landskapets upphandling
Komplement till landskapsregeringens beslut gällande vissa upphandlingar. Gäller upphandlingar som påbörjats den 1 januari 2010 eller därefter. Uppdaterad enligt landskapsregeringens beslut från den 11.2.2010.
Kontaktperson: Upphandlingsjurist Maud Hansen,
tel. +358 (0)18 25 305
 
07.02.2013  Finans - Kollektivavtal - JHL Finans - Kollektivavtal - JHL
Kontaktperson: Biträdande avtalschef Siv Tennström
 
30.04.2015  Finans - Kollektivavtal för befälhavare 1.4.2014 - 31.3.2017 Finans - Kollektivavtal för befälhavare 1.4.2014 - 31.3.2017
Kontaktperson: Avtalschef Tiina Robertsson
 
06.05.2015  Finans - Kollektivavtal för manskap 1.3.2014 - 28.2.2017 Finans - Kollektivavtal för manskap 1.3.2014 - 28.2.2017
Kontaktperson: Avtalschef Tiina Robertsson
 
30.04.2015  Finans - Kollektivavtal för maskinchefer 1.4.2014 - 31.3.2017 Finans - Kollektivavtal för maskinchefer 1.4.2014 - 31.3.2017
Kontaktperson: Avtalschef Tiina Robertsson
 
30.04.2015  Finans - Kollektivavtal för styrmän 1.4.2015 - 31.3.2017 Finans - Kollektivavtal för styrmän 1.4.2015 - 31.3.2017
Kontaktperson: Avtalschef Tiina Robertsson
 
01.04.2015  Finans - Kompletterande provräkning för kommunernas socialtjänst år 2013 Finans - Kompletterande provräkning för kommunernas socialtjänst år 2013
Uppdatering av ÅSUB rapport 2014:4.
Kontaktperson: Bitr. finanschef Runa Tufvesson,
tel. +358 (0)18 25 306
 
19.04.2004  Finans - Landskapet Ålands pensionsfonds bokslut 2003 Finans - Landskapet Ålands pensionsfonds bokslut 2003
Kontaktperson: Fondadministratör Johan Budd,
tel. +358 (0)18 25 522
 
29.03.2005  Finans - Landskapet Ålands pensionsfonds bokslut 2004 Finans - Landskapet Ålands pensionsfonds bokslut 2004
Kontaktperson: Fondadministratör Johan Budd,
tel. +358 (0)18 25 522
 
30.03.2006  Finans - Landskapet Ålands pensionsfonds bokslut 2005 Finans - Landskapet Ålands pensionsfonds bokslut 2005
Kontaktperson: Fondadministratör Johan Budd, tel. +358 (0)18 25 522
 
30.03.2007  Finans - Landskapet Ålands pensionsfonds bokslut 2006 Finans - Landskapet Ålands pensionsfonds bokslut 2006
Kontaktperson: Fondadministratör Johan Budd, tel. +358 (0)18 25 522
 
08.04.2008  Finans - Landskapet Ålands pensionsfonds bokslut 2007 Finans - Landskapet Ålands pensionsfonds bokslut 2007
Kontaktperson: Fondansvarig Johan Budd, tel. +358 (0)18 25 522
 
07.04.2009  Finans - Landskapet Ålands pensionsfonds bokslut 2008 Finans - Landskapet Ålands pensionsfonds bokslut 2008
Kontaktperson: Fondansvarig Johan Budd, tel. +358(0)18 25 522
 
31.03.2010  Finans - Landskapet Ålands pensionsfonds bokslut 2009 Finans - Landskapet Ålands pensionsfonds bokslut 2009
Kontaktperson: Fondansvarig Johan Budd, tel. +358(0)18 25 522
 
07.04.2011  Finans - Landskapet Ålands pensionsfonds bokslut 2010 Finans - Landskapet Ålands pensionsfonds bokslut 2010
Landskapsregeringen fastställde bokslutet för år 2010 den 5 april 2011.
Kontaktperson: Fondansvarig Johan Budd,
tel. +358 (0)18 25 522
 
05.04.2012  Finans - Landskapet Ålands pensionsfonds bokslut 2011 Finans - Landskapet Ålands pensionsfonds bokslut 2011
Landskapsregeringen fastställde bokslutet för år 2011 den 5 april 2012.
Kontaktperson: Fondansvarig Johan Budd,
tel. +358 (0)18 25 522
 
04.04.2013  Finans - Landskapet Ålands pensionsfonds bokslut 2012 Finans - Landskapet Ålands pensionsfonds bokslut 2012
Landskapsregeringen fastställde bokslutet för år 2012 den 4 april 2013.
Kontaktperson: Fondansvarig Johan Budd,
+358 (0)18 25 522
 
03.04.2014  Finans - Landskapet Ålands pensionsfonds bokslut 2013 Finans - Landskapet Ålands pensionsfonds bokslut 2013
Landskapsregeringen fastställde bokslutet för år 2013 den 3 april 2014.
Kontaktperson: Fondansvarig Johan Budd,
+358 (0)18 25 522
 
08.04.2015  Finans - Landskapet Ålands pensionsfonds bokslut_2014.pdf Finans - Landskapet Ålands pensionsfonds bokslut_2014.pdf
Landskapsregeringen fastställde bokslutet för år 2014 den 2 april 2015.
Kontaktperson: Fondansvarig Johan Budd,
tel. +358 (0)18 25 522
 
16.09.2010  Finans - Mellanrapport från arbets-/referensgruppen för nykommunalskattelag.pdf Finans - Mellanrapport från arbets-/referensgruppen för nykommunalskattelag.pdf
Kommunskattegruppen överlämnar en mellanrapport om en översyn av den åländska kommunalskattelagen.
Kontaktperson: Avdelningsjurist,
tel. +358 (0)18 25 231
 
04.06.2009  Finans - Principer för evenemangsbidrag Finans - Principer för evenemangsbidrag
Landskapsregeringens beslut den 4.6.2009.
Kontaktperson: Budgetberedare Annelie Karlberg,
tel. +358 (0)18 25 218
 
06.04.2006  Finans - Skattegruppens slutrapport 2006 Finans - Skattegruppens slutrapport 2006
Kontaktperson: Avdelningsjurist,
tel. +358 (0)18 25 231
 
16.09.2010  Finans - SWOT-analys av den åländska kommunalskattelagen.pdf Finans - SWOT-analys av den åländska kommunalskattelagen.pdf
Kommunskattegruppen överlämnar en mellanrapport om en översyn av den åländska kommunalskattelagen
Kontaktperson: Avdelningsjurist,
tel. +358 (0)18 25 231
 
07.10.2014  Finans - Tjänstekollektivavtal för ÅHS 5.9.2014 Finans - Tjänstekollektivavtal för ÅHS 5.9.2014
Kontaktperson: Avtals- och pensionsbyrån Siv Tennström
 
24.03.2015  Finans - Tjänstekollektivavtalet Finans - Tjänstekollektivavtalet
tjänstekollektivavtal
Kontaktperson: Siv Tennström bitr.avtalschef, tel 25848
 
02.09.2013  Finans - Undervisningssektorns tjänstekollektivavtal 19.6.2013 Finans - Undervisningssektorns tjänstekollektivavtal 19.6.2013
Kontaktperson: Bitr. avtalschef Siv Tennström
 
28.01.2015  Finans - Utvärdering av landskapsandelssystemet för perioden 2008-2013 Finans - Utvärdering av landskapsandelssystemet för perioden 2008-2013
Kontaktperson: Utredare Robert Lönnqvist, bitr. finanschef Runa Tufvesson
 
24.03.2005  Finans - Ålands landskapsregerings bokslut 2004 Finans - Ålands landskapsregerings bokslut 2004
Landskapsregeringen fastställde bokslutet för år 2004 den 24 mars 2005.
Kontaktperson: Landskapskamrer Börje Jansson, tel. +358 (0)18 25 212
 
30.03.2006  Finans - Ålands landskapsregerings bokslut 2005 Finans - Ålands landskapsregerings bokslut 2005
Landskapsregeringen fastställde bokslutet för år 2005 den 30 mars 2006.
Kontaktperson: Landskapskamrer Börje Jansson, tel. +358 (0)18 25 212
 
19.04.2007  Finans - Ålands landskapsregerings bokslut 2006 Finans - Ålands landskapsregerings bokslut 2006
Landskapsregeringen fastställde bokslutet för år 2006 den 29 mars 2007.
Kontaktperson: Landskapskamrer Börje Jansson, tel. +358 (0)18 25 212
 
08.04.2008  Finans - Ålands landskapsregerings bokslut 2007 Finans - Ålands landskapsregerings bokslut 2007
Landskapsregeringen fastställde bokslutet för år 2007 den 28 mars 2008.
Kontaktperson: Landskapskamrer Börje Jansson, tel. +358 (0)18 25 212
 
04.05.2009  Finans - Ålands landskapsregerings bokslut 2008 Finans - Ålands landskapsregerings bokslut 2008
Landskapsregeringen fastställde bokslutet för år 2008 den 16 april 2009.
Kontaktperson: Landskapskamrer Börje Jansson, tel. +358 (0)18 25 212
 
09.04.2010  Finans - Ålands landskapsregerings bokslut 2009 Finans - Ålands landskapsregerings bokslut 2009
Landskapsregeringen fastställde bokslutet för år 2009 den 30 mars 2010.
Kontaktperson: Landskapskamrer Börje Jansson, tel. +358 (0)18 25 212
 
04.05.2011  Finans - Ålands landskapsregerings bokslut för år 2010 Finans - Ålands landskapsregerings bokslut för år 2010
Landskapsregeringen fastställde bokslutet för år 2010 den 5 april 2011. Rättelse fastställd den 27 april 2011.
Kontaktperson: Landskapskamrer Börje Jansson,
tel. +358 (0)18 25 212
 
05.04.2012  Finans - Ålands landskapsregerings bokslut för år 2011 Finans - Ålands landskapsregerings bokslut för år 2011
Landskapsregeringen fastställde bokslutet för år 2011 den 5 april 2012.
Kontaktperson: Landskapskamrer Börje Jansson,
tel. +358 (0)18 25 212
 
04.04.2013  Finans - Ålands landskapsregerings bokslut för år 2012 Finans - Ålands landskapsregerings bokslut för år 2012
Landskapsregeringen fastställde bokslutet för år 2012 den 4 april 2013. Rättelse fastställd den 7 maj 2013.
Kontaktperson: Landskapskamrer Börje Jansson
tel. +358 (0)18 25 212
 
03.04.2014  Finans - Ålands landskapsregerings bokslut för år 2013 Finans - Ålands landskapsregerings bokslut för år 2013
Landskapsregeringen fastställde bokslutet för år 2013 den 3 april 2014.
Kontaktperson: Redovisningschef Susanna Mattsson,
+358 (0)18 25 212
 
25.03.2004  Finans - Ålands landskapsstyrelses bokslut 2003 Finans - Ålands landskapsstyrelses bokslut 2003
Landskapsstyrelsen fastställde bokslutet för år 2003 den 25 mars 2004.
Kontaktperson: Landskapskamrer Börje Jansson,
tel. +358 (0)18 25 212
 
22.08.2014  Finans - Årsarbetstidsavtal för lärare 18.8.2014 Finans - Årsarbetstidsavtal för lärare 18.8.2014
Kontaktperson: Avtals- och pensionsbyrån Siv Tennström
 
20.05.2015  Finans - Årsredovisning 2014 Finans - Årsredovisning 2014
Landskapet Ålands förvaltning och ekonomi Landskapsregeringen fastställde årsredovisningen för år 2014 den 20 maj 2015.
Kontaktperson: Redovisningschef Susanna Mattsson, tel. +358 (0)18 25 212
 
11.05.2015  Finans - Ägarpolicy och riktlinjer för landskapsägda bolag och penningautomatföreningen Finans - Ägarpolicy och riktlinjer för landskapsägda bolag och penningautomatföreningen
Landskapsregeringen har den 7 maj 2015 antagit ägarpolicy och riktlinjer för landskapsägda bolag och penningautomatföreningen.
Kontaktperson: Avdelningsjurist Ida Hellgren,
tel. +358 (0)18 25 231
 
06.05.2014  Finans – Avtals- och pensionsbyrån informerar 2014 Finans – Avtals- och pensionsbyrån informerar 2014
Kontaktperson: Bitr. avtalschef Siv Tennström
 
12.03.2014  Finans – Årsarbetstidsavtal för lärare – tillämpningsanvisningar 7.2.2014 Finans – Årsarbetstidsavtal för lärare – tillämpningsanvisningar 7.2.2014
Kontaktperson: Avtals- och pensionsbyrån
 
18.06.2014  Finansieringsmodell-kst-rapp_slutlig_korr.pdf Finansieringsmodell-kst-rapp_slutlig_korr.pdf
ÅSUB har haft i uppdrag av landskapsregeringen att göra uppföljningsanalyser i anslutning till färdigställandet av förslaget om Kommunernas socialtjänst (KST). Uppdraget omfattade bland annat att analysera kompletterande modeller för hur den solidariska kostnadsfördelningen kan förverkligas och hur landskapsandelssystemet kan anpassas till KST. Dessutom skulle ÅSUB ta fram exempel på hur ett övergångssystem till den nya finansieringsmodellen kan utformas.
Kontaktperson: Bitr. finanschef Runa Tufvesson
tel. +358 (0)18 25 306
 
01.04.2010  Grafisk manual 2008 Grafisk manual 2008
Kontaktperson: Kommunikationsenheten
 
28.08.2008  Jämställdhet - Handlingsplan för det åländska jämställdhetsarbetet 2008 Jämställdhet - Handlingsplan för det åländska jämställdhetsarbetet 2008
Kontaktperson: Vivan Nikula
 
04.04.2007  Jämställdhet - Jämställdhetsplan för Ålands landskapsregering Jämställdhet - Jämställdhetsplan för Ålands landskapsregering
Jämställdhetsplan för allmänna förvaltningen från den 1 april 2007 till den 31 mars 2009.
Kontaktperson: Personalenheten
 
18.06.2008  Jämställdhet - Ramprogram för det åländska jämställdhetsarbetet 2008-2011 Jämställdhet - Ramprogram för det åländska jämställdhetsarbetet 2008-2011
Kontaktperson: Vivan Nikula, Chef för jämställdhetsfrågor
 
07.04.2014  Kansli - Arbetsgruppsbetänkande med förslag till ny hembygdsrättslagstiftning Kansli - Arbetsgruppsbetänkande med förslag till ny hembygdsrättslagstiftning
Åländsk utredningsserie 2014:1
Kontaktperson: Sören Silverström, tel. +358 (0)18 25 103
 
08.04.2009  Kansli - Betänkande från den parlamentariska kommittén för hembygdsrätt, jordförvärv och näringsrätt Kansli - Betänkande från den parlamentariska kommittén för hembygdsrätt, jordförvärv och näringsrätt
Åländsk utredningsserie 2009:4
Kontaktperson: Sören Silverström, tel. +358(0)18 25103
 
05.11.2010  Kansli - Betänkande från parlamentariska kommittén om förslag till reformering av självstyrelsesystemet och självstyrelselagen Kansli - Betänkande från parlamentariska kommittén om förslag till reformering av självstyrelsesystemet och självstyrelselagen
Åländsk utredningsserie 2010:2
Kontaktperson: Sören Silverström, tel. +358 (0)18 25190
 
10.09.2008  Kansli - Internationella fördrag och landskapet Åland Kansli - Internationella fördrag och landskapet Åland
- eventuella konsekvenser av att lagtinget inte ger sitt bifall enligt SjL 59 § vid behandlingen av Lissabonfördraget. Åländsk utredningsserie 2008:6
Kontaktperson: Sören Silverstrom, tel.+358 (0)18 25103
 
31.08.2006  Kansli - Kommunreform på Åland - En förstudie Kansli - Kommunreform på Åland - En förstudie
ÅSUBs förstudie om en eventuell kommunreform på Åland.
Kontaktperson: Förvaltningsinspektör Veronica Johansson eller utredningschef Katarina Fellman, tel. +358 (0)18 25 000
 
30.08.2005  Kansli - Landskapsregeringens berättelse 2004 Kansli - Landskapsregeringens berättelse 2004
Landskapsregeringens berättelse 2004
Kontaktperson: Förvaltningsinspektör Veronica Johansson tel. +358 (0)18 25172
 
16.08.2006  Kansli - Landskapsregeringens berättelse 2005 Kansli - Landskapsregeringens berättelse 2005
Landskapet Ålands förvaltning och ekonomi 2005
Kontaktperson: Förvaltningsinspektör Veronica Johansson tel. +358 (0)18 25172
 
21.06.2007  Kansli - Landskapsregeringens berättelse 2006 Kansli - Landskapsregeringens berättelse 2006
Landskapet Ålands förvaltning och ekonomi 2006
Kontaktperson: Förvaltningsinspektör Veronica Johansson, tel. +358 (0)18 25172
 
27.08.2008  Kansli - Landskapsregeringens berättelse 2007 Kansli - Landskapsregeringens berättelse 2007
Landskapet Ålands förvaltning och ekonomi 2007
Kontaktperson: Förvaltningsinspektör Veronica Johansson, tel. +358 (0)18 25172
 
02.07.2009  Kansli - Landskapsregeringens berättelse 2008 Kansli - Landskapsregeringens berättelse 2008
Landskapet Ålands förvaltning och ekonomi 2008
Kontaktperson: Förvaltningsinspektör Veronica Johansson, tel. +358 (0)18 25 172
 
28.07.2010  Kansli - Landskapsregeringens berättelse 2009 Kansli - Landskapsregeringens berättelse 2009
Landskapsregeringens berättelse 2009
Kontaktperson: Förvaltningsinspektör Veronica Johansson, tel. +358 (0)18 25 172
 
16.06.2011  Kansli - Landskapsregeringens berättelse 2010 Kansli - Landskapsregeringens berättelse 2010
Landskapsregeringens berättelse 2010
Kontaktperson: Förvaltningschefssekreterare Monica Lindqvist, tel. +358 (0)18 25 171
 
16.08.2013  Kansli - Landskapsregeringens berättelse 2012 Kansli - Landskapsregeringens berättelse 2012
Kontaktperson: Kanslihandläggare Monica Lindqvist, tel. +358 (0)18 25 171
 
26.08.2003  Kansli - Landskapsstyrelsens berättelse 2002 Kansli - Landskapsstyrelsens berättelse 2002
Landskapet Ålands förvaltning och ekonomi 2002.
Kontaktperson: Förvaltningsinspektör Veronica Johansson, tel. + 358 (0)18 25172
Beställ
01.02.2005  Kansli - Landskapsstyrelsens berättelse 2003 Kansli - Landskapsstyrelsens berättelse 2003
Landskapsstyrelsens verksamhetsberättelse för år 2003
Kontaktperson: Förvaltningsinspektör Veronica Johansson, tel. +358 (0)18 25172
 
27.09.2011  Kansli - LRs arbete i NMR 220911 Kansli - LRs arbete i NMR 220911
Nordiska ministerrådet, strategi
Kontaktperson: Informatsionssekreterare Gunnar Westerholm, tel. +358 (0)18 25383
 
16.03.2010  Kansli - Märkesåret_1809.pdf Kansli - Märkesåret_1809.pdf
Märkesåret 1809 Åländska aktiviteter under 2008-2009 med anledning av märkesåret 1809
Kontaktperson: Informationssekreterare Gunnar Westerholm, tel. +358 (0)18 25383
 
29.05.2008  Kansli - Pressoversikt april Kansli - Pressoversikt april
 
11.11.2004  Kansli - Rapport om det svenska språkets ställning på Åland Kansli - Rapport om det svenska språkets ställning på Åland
Rapport efter intervjuundersöknong om det svenska språkets ställning på Åland
Kontaktperson: Kanslichef Elisabeth Nauclér, tel. +358 (0)18 25171
 
07.04.2014  Kansli - Slutrapport från parlamentariska kommittén för fortsatt arbete med ett nytt självstyrelsesystem Kansli - Slutrapport från parlamentariska kommittén för fortsatt arbete med ett nytt självstyrelsesystem
Åländsk utredningsserie 2013:2
Kontaktperson: Sören Silverström, tel. +358 (0)18 25 103
 
17.12.2003  Kansli - Telemedicin på Åland Kansli - Telemedicin på Åland
Utredning över förutsättningar för att använda telemedicin på Åland - en förstudie inom ramen för WheelIT-projektet
Kontaktperson: Pol.mag. Sten Eriksson, tel. + 358 (0)18 25182
 
22.08.2014  Kansli – Landskapsregeringens berättelse 2013 Kansli – Landskapsregeringens berättelse 2013
Kontaktperson: Kanslihandläggare Monica Lindqvist tel. +358 (0)18 25 171
 
15.03.2006  Källskär - Principer för vistelse på Källskär Källskär - Principer för vistelse på Källskär
Principer för vistelse på Källskär
Kontaktperson: Dennis Mattsson, Kansliavdelningen, tel. +358 (0)18 25185
Beställ
04.07.2012  Landskapsregeringens berättelse 2011 Landskapsregeringens berättelse 2011
Kontaktperson: Kanslihandläggare Monica Lindqvist, tel. 0358 (0)18 25 171
 
08.10.2010  Miljö - Avfallsplan för landskapet Åland Miljö - Avfallsplan för landskapet Åland
Sammanställning över hur avfallshanteringen fungerar idag och riktlinjer för den framtida avfallshanteringen (585 kB)
Kontaktperson: Miljöingenjör Mona Kårebring-Olsson, Miljöbyrån tel. +358 (0)18 25 457
 
15.11.2005  Miljö - Avfallsstatistik för år 2004 Miljö - Avfallsstatistik för år 2004
Sammanställning av ÅSUB (834 kB)
Kontaktperson: Miljöingenjör Mona Kårebring-Olsson, Miljöbyrån, tel. +358 (0)18 25 457
 
07.01.2008  Miljö - Avfallsstatistik för år 2006 Miljö - Avfallsstatistik för år 2006
Sammanställning av ÅSUB (447 kB)
Kontaktperson: Miljöingenjör Mona Kårebring-Olsson, Miljöbyrån, tel. +358 (0)18 25 457
 
16.10.2009  Miljö - Avfallsstatistik för år 2008 Miljö - Avfallsstatistik för år 2008
Sammanställning av ÅSUB (546 kB)
Kontaktperson: Miljöingenjör Mona Kårebring-Olsson, Miljöbyrån, tel. +358 (0)18 25 457
 
05.12.2011  Miljö - Avfallsstatistik för år 2010 Miljö - Avfallsstatistik för år 2010
Sammanställning av ÅSUB (792 kB)
Kontaktperson: Miljöingenjör Mona Kårebring-Olsson, Miljöbyrån tel. +358 (0)18 25 457
 
19.12.2006  Miljö - Fiskodlingar Miljö - Fiskodlingar
Långtidsutvärdering av det gemensamma miljökontrollprogrammet för fiskodlingarna på Åland 1993-2003. (1 195 kB)
Kontaktperson: Vattenbiolog Mikael Wennström, Mljöbyrån, tel. +358 (0)18 25 455
 
11.03.2003  Miljö - Fosfor- och kväveläckage Miljö - Fosfor- och kväveläckage
Kartläggning av fosfor- och kväveläckage från land till vatten samt förslag till åtgärder. Åländsk utredningsserie 2001:3 (14,6 MB)
Kontaktperson: Miljöinnngenjör Mona Kårebring-Olsson, Miljöbyrån, tel. +358 (0)18 25 457
 
05.02.2003  Miljö - Grundvatten Miljö - Grundvatten
Sammanställning över utförda grundvattenundersökningar i den åländska skärgården Åländsk utredningsserie 2001:1 (107 kB)
Kontaktperson: Vattenbiolog Mikael Wennström, Mljöbyrån, tel. +358 (0)18 25 455
 
03.03.2003  Miljö - Handlingsplan för hantering av skarvbeståndet i landskapet Miljö - Handlingsplan för hantering av skarvbeståndet i landskapet
Åländsk utredningsserie 2003:1 Betänkande utgivet av "Skarvkommittén" (445 kB)
Kontaktperson: Bitr.naturvårdsintendent Jörgen Eriksson, Miljöbyrån, tel. +358 (0)18 25 458
 
05.02.2003  Miljö - Husö biologiska station rapport 106 (2002) Miljö - Husö biologiska station rapport 106 (2002)
Fiskens reproduktionspotential i Engrundsfjärden, norra Åland 2002 (1 135 kB)
Kontaktperson: Vattenbiolog Mikael Wennström, Miljöbyrån, tel. +358 (0)18 25 455
 
05.02.2003  Miljö - Husö biologiska station rapport 107 (2002) Miljö - Husö biologiska station rapport 107 (2002)
Undersökning av miljöeffekter av fiskodlingar (Andersö eller Järsö) under avveckling. Husö biologiska station 2002 (2,9 MB)
Kontaktperson: Vattenbiolog Mikael Wennström, Miljöbyrån, tel. +358 (0)18 25 455
 
04.04.2003  Miljö - Husö biologiska station rapport 108 (2003) Miljö - Husö biologiska station rapport 108 (2003)
Utvecklande av monotoring för trådformiga alger (221 kB)
Kontaktperson: Vattenbiolog Mikael Wennström, Miljöbyrån, tel. +358 (0)18 25 455
 
24.03.2004  Miljö - Husö biologiska station rapport 109 (2003) Miljö - Husö biologiska station rapport 109 (2003)
Inverkan av vägbankar på vattenmiljön - uppfölande studier (855 kB)
Kontaktperson: Vattenbiolog Mikael Wennström, Miljöbyrån, tel .+358 (0)18 25 455
 
10.05.2004  Miljö - Husö biologiska station rapport 110 (2004) Miljö - Husö biologiska station rapport 110 (2004)
Återhämtning av vattenmiljön efter avvecklandet av fiskodlingar (Andersö och Järsö) (463 kB)
Kontaktperson: Vattenbiolog Mikael Wennström, Miljöbyrån, tel. +358 (0)18 25 455
 
10.05.2004  Miljö - Husö biologiska station rapport 111 (2004) Miljö - Husö biologiska station rapport 111 (2004)
Fisksamhällets sammansättning längs en skärgårdsgradient på NW Åland (224 kB)
Kontaktperson: Vattenbiolog Mikael Wennström, Miljöbyrån, tel. +358 (0)18 25 455
 
05.02.2003  Miljö - Luftutredning Miljö - Luftutredning
Sammanställning över luftkvalitén på Åland (45 kB)
Kontaktperson: Byråchef Helena Blomqvist, Miljöbyrån, tel. +358 (0)18 25 450
 
24.08.2005  Miljö - Miljöhandlingsprogram för Åland 2005-2008 Miljö - Miljöhandlingsprogram för Åland 2005-2008
Ålands landskapsregering godkände 23.8.2005 Miljöhandlingsprogram för Åland 2005-2008. Programmet översändes som ett meddelande till Ålands lagting.
Kontaktperson: Byråchef Helena Blomqvist, Miljöbyrån, tel. +358 (0)18 25 450
 
12.06.2007  Miljö - Miljöriktiga val Miljö - Miljöriktiga val
En broschyr som hjälper dig som funderar på vad du kan göra för miljöns bästa. 952 kB
Kontaktperson: Miljöingenjör Mona Kårebring-Olsson, Miljöbyrån tel. +358 (0)18 25 457
 
13.07.2006  Miljö - Mottagningsstationer för toalettavfall från fritidsbåtar samt avfallshantering i hamnarna på Åland Miljö - Mottagningsstationer för toalettavfall från fritidsbåtar samt avfallshantering i hamnarna på Åland
Målsättningen med rapporten är att sammanställa dagsläget angående mottagning av toalettavfall och avfallsservice på Åland, samt ge ett förslag till hur mottagningsnätverket kan förbättras. (8 374 kB)
Kontaktperson: Vattenbiolog Mikael Wennström, Miljöbyrån, tel. +358 (0)18 25 455
 
05.02.2003  Miljö - Slutrapport vattenkvalitetsnormer Miljö - Slutrapport vattenkvalitetsnormer
Framtagande av vattenkvalitetsnormer för den åländska skärgården 31.7.2002 Husö biologiska station, Åbo Akademi (1 187 kB)
Kontaktperson: Vattenbiolog Mikael Wennström, Miljöbyrån, tel. +358 (0)18 25 455
 
09.01.2012  Miljö - utvärdering ÅMHM 2011 Miljö - utvärdering ÅMHM 2011
Utvärdering av Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet 2011
Kontaktperson: Byråchef Helena Blomqvist, tel. +358 (0)18 25450
 
01.03.2003  Miljö - Vattenmiljön kring Åland - miljötillståndsrapport 1999 Miljö - Vattenmiljön kring Åland - miljötillståndsrapport 1999
Husö biologiska station och Ålands landskapsregering (7,8 MB) Uppdateringar finns på http://www.regeringen.ax/htmldir/hemsidauppdateringar2005/index03.htm
Kontaktperson: Vattenbiolog Mikael Wennström, Miljöbyrån, tel +.358 (0)18 25 455
 
05.02.2003  Miljö - Vattentäkter Miljö - Vattentäkter
Uttag och nivåsänkningar i åländska vattentäkter - fakta, förslag och diskussionsunderlag Åländsk utredningsserie 2001:7 (996 kB)
Kontaktperson: Vattenbiolog Mikael Wennström, Miljöbyrån, tel .+358 (0)18 25 455
 
25.02.2003  Miljö - Växthusgaser och andra luftföroreningar från Åland Miljö - Växthusgaser och andra luftföroreningar från Åland
Åländsk utredningsserie 2003:2. Bedömning av utsläpp av växthusgaser och andra luftföroreningar på Åland. Av miljöutredare Erik Levlin. (127 kB)
Kontaktperson: Miljöingenjör Mona Kårebring-Olsson, Miljöbyrån, tel. +358 (0)18 25 457
 
11.12.2007  Miljö- Slutrapport om samordning av miljö och hälsoskyddsfunktionerna inom landskapsförvaltningen Miljö- Slutrapport om samordning av miljö och hälsoskyddsfunktionerna inom landskapsförvaltningen
Rapport om samordning av miljö och hälsoskyddsmyndighet
Kontaktperson: Avdelningschef Carina Strand tel.+358 (0)18 25260
 
14.09.2005  Nordiskt samarbete - Nordiska ministerrådet Samarbetsministrarna Nordiskt samarbete - Nordiska ministerrådet Samarbetsministrarna
Godkänt referat från möte den 21 augusti 2005 i Narsaq, Grönland
Kontaktperson: Kanslichef Elisabeth Nauclér, tel. 25000
 
17.03.2005  Social - Alkohol- och drogskadeförebyggande arbete inom Ålands hälso- och sjukvård Social - Alkohol- och drogskadeförebyggande arbete inom Ålands hälso- och sjukvård
Åländsk utredningsserie 2005:2. Kartläggning av den alkohol- och drogskadeförebyggande verksamheten inom Ålands hälso- och sjukvård och plan för förebyggande verksamhet.
Kontaktperson: Socialinspektör Synnöve Jordas, Socialvårdsbyrån tel. +358(0)18 25 266
 
21.01.2010  Social - Barns och ungdomars hälsa på Åland- en lägesrapport.pdf Social - Barns och ungdomars hälsa på Åland- en lägesrapport.pdf
I rapporten ingår bl.a. populationsstatistiska uppgifter, familjestatistik, information om dominerande hälsorisker, sjukdomspanoramat samt utnyttjandet av hälso- och sjukvårdens resurser. Vidare beskrivs en del av befintliga resurser som är inriktade på barns och ungdomars hälsa utanför hälso- och sjukvårdsapparaten. Ett avsnitt ägnas åt nationella rekommendationer rörande kost och motion.
Kontaktperson: Hälsovårdsinspektör Eivor Nikander, tel. +358 (0)18 25 265
 
31.01.2006  Social - Hälsa i skolan 2005 Social - Hälsa i skolan 2005
Rapporten presenterar hur högstadie- och gymnasieelevernas levnadsförhållanden, skolaarbete, hälsa och hälsovanor förändrats under 2001-2005.
Kontaktperson: Eivor Nikander, hälsovårdsinspektör, Hälso-och sjukvårdsbyrån tel. +358 (0)18 25000
 
15.02.2010  Social - Hälsopolitiskt program Åland 2010-2020.pdf Social - Hälsopolitiskt program Åland 2010-2020.pdf
Landskapsregeringen har i enlighet med sitt handlingsprogram låtit utarbeta ett förslag till ett hälsopolitiskt program för landskapet. PD Fredrica Nyqvist från samhälls- och vårdvetenskapliga fakulteten vid Åbo Akademi har samlat, analyserat och sammanställt tillgängligt faktamaterial.
Kontaktperson: Landskapsläkare Birger Ch Sandell, tel. +358 (0)18 25 263
 
08.10.2004  Social - Kvinnohälsa på Åland Social - Kvinnohälsa på Åland
En genomgång av vårdkedjan för kvinnor i olika åldrar inom den offentliga hälso- och sjukvården. Behov av och underlag för utveckling och rationalisering av verksamheten inom ramen för befintliga resurser.
Kontaktperson: Hälsovårdsinspektör Eivor Nikander, Hälso-och sjukvårdsbyrån tel.+358 (0)18 25 265
 
11.03.2010  Social - Landskapslagen (1998:66) om tillämpning i landskapet Åland av lagen om utskomstsöd Social - Landskapslagen (1998:66) om tillämpning i landskapet Åland av lagen om utskomstsöd
HUR OCH VARFÖR DEN ÄR I BEHOV AV REVIDERING? Dokumentet utgör underlag inför en revidering av gällande landskapslag (1998:66) om tillämpning i landskapet Åland av lagen om utkomststöd. Landskapslagen har t.o.m. år 2008 genomgått fyra ändringar. Lagen (FFS 1412/1997) om utkomststöd gäller i landskapet i dess ursprungliga lydelse från år 1997.
Kontaktperson: Socialvårdsbyråchef Alexandra Oksman, tel. +358 (0)18 25 268
 
26.08.2014  Social - Rapport projekt Ansvarsfull Alkoholservering 250814_2_1 Social - Rapport projekt Ansvarsfull Alkoholservering 250814_2_1
Kontaktperson: Gunilla Lindqvist, vik. socialinspektör, tel. +358 018 25266
 
28.04.2005  Social - Rapport över samarbete mellan socialvård och hälso- och sjukvård.doc Social - Rapport över samarbete mellan socialvård och hälso- och sjukvård.doc
Kartläggning av de områden där socialvården och hälso- och sjukvården kunde samarbeta effektivare samt förslag till förändringar
Kontaktperson: Hälsovårdsinspektör Eivor Nikander, Hälso- och sjukvårdsbyrån tel. +358 (0)18 25265
 
27.09.2013  Social - Rapport/Förslag för framtida utformning av sjukdomskostnadsavdrag samt högkostnadsskydd o. patientavgifter inom ÅHS.pdf Social - Rapport/Förslag för framtida utformning av sjukdomskostnadsavdrag samt högkostnadsskydd o. patientavgifter inom ÅHS.pdf
Kontaktperson: Landskapsläkare Axel Hansson, tfn. +358 (0)18 25263
 
27.08.2007  Social - Slutrapport äldreomsorgen.pdf Social - Slutrapport äldreomsorgen.pdf
Kontaktperson: Hälsovårdsinspektör Eivor Nikander +358(0) 18 25 265
 
04.11.2010  Social - Tand- och munhälsovården 2010 Social - Tand- och munhälsovården 2010
Tand- och munhälsovården i landskapet. En kartläggning av serviceutbudet.
Kontaktperson: Hälsovårdsinspektör Eivor Nikander, Hälso-och sjukvårdsbyrån tel.+358 (0)18 25 265
 
01.02.2006  Social - Undersökning om ålänningars alkohol- och narkotikabruk 2005 Social - Undersökning om ålänningars alkohol- och narkotikabruk 2005
Åländsk utredeningsserie 2006:1 Undersökning om ålänningars alkohol- och narkotikabruk år 2005. Baserat på ett slumpmässigt urval av befolkningen
Kontaktperson: socialinspektör Synnöve Jordas, Socialvårdsbyrån tel +358 0(18) 25 266
 
06.06.2013  Social - Ålands handlingsprogram mot riskbruk och missbruk 2013-2016 Social - Ålands handlingsprogram mot riskbruk och missbruk 2013-2016
Den 7 december 2011 tillsatte Ålands landskapsregering en kommitté med uppdrag att revidera landskapets alkohol- och narkotikapolitiska program. Huvudmålsättningen skulle fortsättningsvis vara att minska alkoholkonsumtionen, höja alkoholdebutåldern och få ett narkotikafritt samhälle. Kommittén beslöt att bredda handlingsprogrammet så att det skulle innefatta hela ANDTS-området. Detta innebär att programmet utöver alkohol, narkotika och tobak även omfattar missbruk och riskbruk vad gäller doping och spel.
Kontaktperson: Socialinspektör Synnöve Jordas, tel. +358 (0)18 25 266
 
05.09.2008  Social- Rapport om stöd för barn i barnomsorgen med annat modermål än svenska Social- Rapport om stöd för barn i barnomsorgen med annat modermål än svenska
Kontaktperson: Socialinspektör Ulla Rindler-Wrede tel. +358 (0) 18 25 254
 
21.10.2008  TJUT rapport Ulla Johansson TJUT rapport Ulla Johansson
Kontaktperson: Personalenheten
 
11.02.2003  Trafik - Alkohol och trafik Trafik - Alkohol och trafik
Kursen Alkohol & trafik: Kravet är att minst fyra deltagare är anmälda för att kursen ska hållas. Är du anmäld till en kurs som du sedan inte kan gå ska detta anmälas i god tid eller giltigt läkarintyg uppvisas.
Kontaktperson: Trafiksäkerhetskonsulent Catharina Smiderstedt
tel. +358 (0)18 25 255
 
03.03.2010  Trafik - Föglötunnelns MKB Trafik - Föglötunnelns MKB
Mötesanteckningar förda vid styrgruppsmöte 1_2010 protokoll.pdf
Kontaktperson: Avdelningschef Niklas Karlman, tel. +358 (0)18 25 130
 
05.10.2011  Trafik - Föglötunnelns MKB Trafik - Föglötunnelns MKB
Protokoll fört vid styrgruppsmöte nr 2, 24.8.2011
Kontaktperson: Avdelningschef Niklas Karlman, tel. +358 (0)18 25 130
 
23.02.2009  Trafik - Jurmo-Åva slutgillig miljökonsekvensbedömning Trafik - Jurmo-Åva slutgillig miljökonsekvensbedömning
Ålands landskapsregering har den 23 februari 2009 upprättat ett utkast till miljökonsekvensbedömning (MKB) för en planerad fast vägförbindelse mellan Jurmo och Åva byar i Brändö kommun. De beslutande myndigheterna i ärendet är Brändö kommun samt Ålands landskapsregering och Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet. Ansvarig utredare: WSP Environmental Oy, Jakob Kjellman. Utkastet till miljökonsekvensbedömning finns under tiden 27.2 – 20.3.2009 tillgängligt på landskapsregeringen, miljö- och hälsoskyddsmyndigheten samt Brändö kommuns anslagstavlor. Utkastet finns även att tillgå på landskapsregeringens hemsida www.regeringen.ax.
Kontaktperson: Ian Bergström, tfn +358 (0)18 25 145
 
15.01.2010  Trafik - Kulturmiljö- och fornlämningsutredning Trafik - Kulturmiljö- och fornlämningsutredning
Museibyrån har tagit fram en kulturmiljöutredning och en fornlämningsutredning som underlag för miljökonsekvensbedömningen av väg- och tunnelprojektet.
Kontaktperson: Avdelningschef Niklas Karlman, tel. +358 (0)18 25 130
 
24.11.2003  Trafik - Miljöutredning vid trafikavdelningen Trafik - Miljöutredning vid trafikavdelningen
I samband med Ålands landskapsstyrelses beslut att införa ett miljöledningssystem för sin verksamhet enligt den internationella standarden ISO 14001 gjordes en miljöutredning över de olika avdelningarna.
Kontaktperson: Trafikingenjör Björn Ekblom, tel. +358 (0)18 25 161
 
12.01.2010  Trafik - Regionala effekter av fast vägförbindelse till Föglö Trafik - Regionala effekter av fast vägförbindelse till Föglö
Kontaktperson: Avdelningschef Niklas Karlman, tel. +358 (0)18 25 130
 
31.01.2003  Trafik - Österleden, väg 20 Trafik - Österleden, väg 20
Ombyggnad av Östra utfarten (Österleden, väg 20). Utredningsplan, trafiksäkerhetsåtgärder. Utredningens mål är att med utgångspunkt i planerade och förväntade exploateringar och en prognostiserad trafikökning skapa långsiktiga, säkra samt ekonomiskt och miljömässigt hållbara trafiklösningar.
Kontaktperson: Byråchef Mikael Korpela,
tel +358 (0)18 25 163
 
16.04.2004  Turism - Fakta om turismen på Åland.pdf Turism - Fakta om turismen på Åland.pdf
En faktafolder som beskriver turismen på Åland, i text, siffror och diagram. Materialet baseras på resultat från undersökningarna "Turismens samhällsekonomiska betydelse för Åland 2003" (ÅSUB 2004:2) och "Evenemangsundersökningen 2003" (ÅSUB 2003:9) samt på den årliga turismstatistiken.
Kontaktperson: Vik. avdelningschef Linnéa Johansson +358 (0)18 25283
Beställ
19.05.2004  Turism - Tourism in Åland- facts and figures.pdf Turism - Tourism in Åland- facts and figures.pdf
The brochure describes the economic significance of tourism in Åland as well as it draws on figures from annual accommodation statistics.
Kontaktperson: Vik. avdelningschef Linnéa Johansson, +358 (0)18 25283
Beställ
04.02.2004  Turism - Turismstrategi.pdf Turism - Turismstrategi.pdf
En lättläst version av turismstrategin för Åland 2003-2010. Strategin antogs av Ålands Landskapsstyrelse i maj 2003.
Kontaktperson: Vik. avdelningschef Linnea Johansson +358 (0)18 25283
Beställ
15.09.2008  Utbildning - Läroplansgrunder för gymnasialstadiet Utbildning - Läroplansgrunder för gymnasialstadiet
Gällande från 1.8.2008. Åländsk utredningsserie 2007:6
 
17.04.2009  Utbildning - Optimering av sjöfartsutbildningen - slutrapport.pdf Utbildning - Optimering av sjöfartsutbildningen - slutrapport.pdf
Åländsk utredningsserie 2009:3
Kontaktperson: Överinspektör Elisabeth Storfors, tel. +358 (0)18 25 236
 
11.07.2003  Utbildning - Skolfartygsrapport.doc Utbildning - Skolfartygsrapport.doc
Rapporten "Vidareutveckling av möjligheterna att ordna sjöpraktik under realistiska förhållanden"
Kontaktperson: Elisabeth Storfors, Yrkesutbildningsbyrån tel. +358 (0)18 25 236
 
16.01.2007  Utbildning - Utbildning på Åland 2009-2010 Gymnasialstadiet Utbildning - Utbildning på Åland 2009-2010 Gymnasialstadiet
Kontaktperson: Åsa Grönlund +358 (0)18 25 299
 
17.04.2009  Utbildning - Utvecklingsplan  för utbildningsorganisationen  på gymnasialstadiet  på Åland Utbildning - Utvecklingsplan för utbildningsorganisationen på gymnasialstadiet på Åland
Åländsk utredningsserie 2009:1
Kontaktperson: Överinspektör Elisabeth Storfors, tel. +358 (0)18 25 236
 
11.07.2003  Utbildning - Åländsk bilaga till rapporten Yrke 2015 Utbildning - Åländsk bilaga till rapporten Yrke 2015
Yrke 2015 - en prognos över behovet av svenskspråkig arbetskraft och yrkesutbildning. Den åländska bilagan utgör landskapet Ålands inslag i prognostiseringsprojektet Yrke 2015.
Kontaktperson: Elisabeth Storfors, Yrkesutbildningsbyrån tel. +358 (0)18 25 236
 

 


 

 

 
Sök i landskapsregeringen:
  
Det här arbetar avdelningarna med.

Sök ämnesord