Publikationer från landskapsregeringen

Beställ publikation Turism - Turismstrategi.pdf i tryckt form.
En lättläst version av turismstrategin för Åland 2003-2010. Strategin antogs av Ålands Landskapsstyrelse i maj 2003.
Namn:
Telefon nr:
E-post adress:
Adress:

 


 

 

 
Sök i landskapsregeringen:
  
Det här arbetar avdelningarna med.

Sök ämnesord