Publikationer från landskapsregeringen

Beställ publikation Turism - Fakta om turismen på Åland.pdf i tryckt form.
En faktafolder som beskriver turismen på Åland, i text, siffror och diagram. Materialet baseras på resultat från undersökningarna "Turismens samhällsekonomiska betydelse för Åland 2003" (ÅSUB 2004:2) och "Evenemangsundersökningen 2003" (ÅSUB 2003:9) samt på den årliga turismstatistiken.
Namn:
Telefon nr:
E-post adress:
Adress:

 


 

 

 
Sök i landskapsregeringen:
  
Det här arbetar avdelningarna med.

Sök ämnesord