Nyheter från social- och miljöavdelningen


Information om rättsläget inom socialvården 31.03.15
Landskapsregeringen har sammanställt information om rättsläget inom socialvården som publiceras på regeringens webbplats. Behovet av information är stort eftersom socialvårdslagen (FFS 710/1982) förblir tillämplig på Åland genom blankettlagstiftning trots att en ny socialvårdslag från och med den 1 april 2015 träder i kraft i riket. Dessutom träder den 31 mars 2015 ny landskapslagstiftning om familjehem i kraft.
FÖRHINDRA SPRIDNING AV FÅGELINFLUENSA 27.02.15
Landskapsregeringen påminner om att fjäderfän ska skyddas från kontakt med vilda fåglar under vårflyttningen. Avsikten är att förhindra spridning av fågelinfluensa.
"Helsestatistik for de nordiske lande". NOMESCO. 23.01.15
Ny hälso- och sjukvårdsstatistik från Norden.
Välkomna på informationsmöte gällande vattendirektivet 15.01.15
Det nya vattenåtgärdsprogrammet och förvaltningsplanen är ute på remiss och vi behöver få in synpunkter och kommentarer.
Nya fall av fågelinfluensa upptäckta – Skydda fjäderfän från kontakt med vilda djur! 28.11.14
Nya fall av fågelinfluensavirus har senaste tiden påträffats i Holland, Tyskland och Storbritannien. Det är därför av stor vikt på Åland att skydda fjäderfän från kontakt med vilda fåglar.
Förslag till åtgärdsprogram och förvaltningsplaner för de åländska vattnen 13.11.14
Ålands landskapsregering skickar ut förslag till förvaltningsplan och åtgärdsprogram för de åländska vattnen på remiss under perioden den 13 november till den 15 mars 2015. Ett öppet samrådsförfarande pågår ända till den 13 maj 2015. Slutligt beslut om dokumenten fattas i juni 2015.
Broschyr om föräldrastöd på Åland 20.10.14
Här kan du ladda ner broschyren som ges ut av Folkhälsan inom ramen för Vision: Nolltolerans.
MARIN MONITORING 05.05.14
Enligt det marina direktivet om en marin strategi ska medlemsländerna ta fram övervaknings- och åtgärdsprogram för sina havsområden.
Strategi för hållbar utveckling 20.12.13
Igår, den 19 december, tog landskapsregeringen beslut om att föra meddelande om strategi för hållbar utveckling till lagtinget vilket är en viktig milstolpe i landskapsregeringens arbete för en hållbar utveckling.
Vattendagar med föreläsningar 19.11.13
Den 14-15 november 2013 genomförde landskapsregeringen vattendagar med utställning och föreläsningar på temat vatten.

Se tidigare nyheter >>

 
Sök i landskapsregeringen:
  
Det här arbetar avdelningarna med.

Sök ämnesord