ÅLANDS OMBUDSMANNAMYNDIGHET

Från och med den 1 september 2014 överfördes tjänsterna som klient- och patientombudsmän från social- och miljöavdelningens socialvårdsbyrå till den egna myndigheten Ålands ombudsmannamyndighet. Där verkar även diskriminerings-/barnombudsmannen (DO/BO). 

PATIENTOMBUDSMAN

Patientombudsman Marina Karlsson handhar ärenden som rör patienters ställning och rättigheter. Om du är missnöjd med något som gäller den hälso- och sjukvård du fått, kontakta i första hand ansvarig vårdgivare inom hälso- och sjukvården. Om detta inte fungerar finns patientombudsmannen som ger råd, svarar på frågor samt tar emot kritik och allmänna synpunkter som rör hälso- och sjukvården.

Kontaktuppgifter
Patientombudsman Marina Karlsson
Tel. +358 (0)18 25 267 Obs! Telefontid, se nedan.
 
Patientombudsmannen är säkrast anträffbar per telefon
onsdag - fredag kl. 09:00 - 11:00
 
Besöksadress:
Kvarteret iTiden, Elverksgatan 10, Mariehamn
Obs! Tid för besök bör alltid bokas!
 
Postadress:
Ålands landskapsregering
Patientombudsmannen
Pb 1060
Ax-22111 Mariehamn
 

Hälso- och sjukvården

 
 
 
 

 

KLIENTOMBUDSMAN
Klientombudsman Synnöve Jordas handhar ärenden som rör klienters ställning och rättigheter. Om du är missnöjd med något som gäller den socialvård du fått, kontakta i första hand ansvarig inom socialvården. Om detta inte fungerar finns klientombudsmannen som ger råd, svarar på frågor samt tar emot kritik och allmänna synpunkter som rör socialvården.

Kontaktuppgifter
Klientombudsman Synnöve Jordas
Tel. +358 (0)18 25 264 Obs! Telefontid, se nedan.
 
Klientombudsmannen är säkrast anträffbar per telefon
måndag kl. 13:00 - 15:00
tisdag - onsdag kl. 10:00 - 11:00
 
Besöksadress:
Kvarteret iTiden, Elverksgatan 10, Mariehamn
Obs! Tid för besök bör alltid bokas!
 
Postadress:
Ålands landskapsregering
Klientombudsmannen
Pb 1060
Ax-22111 Mariehamn
 

Socialvården

 
 
 
 
 
 
FÖRTROENDERÅDET
I och med bildandet av Ålands ombudsmannamyndighet den 1 september 2014, upphörde Förtroenderådet (enligt beslut S1014E39).

Här hittar du förtroenderådets tidigare protokoll och skrivelser.
 
Sök i landskapsregeringen:
  
Det här arbetar avdelningarna med.

Sök ämnesord