ÄLDREOMSORG

Landskapsregeringens målsättning är att bidra till utvecklandet av en hållbar äldreomsorg där minst 90 % av alla 75 år och äldre skall ha möjlighet att bo kvar i det egna boendet.

Socialinspektören ansvarar för frågor i anslutning till äldreomsorg och närståendevård samt för bostadsbidrag och klientavgifter inom socialvården.

 
 
FÖRELÄSNINGSMATERIAL
 
Föreläsningsmaterial från seminarium 24.10.2013 angående omsorg och vård vid demenssjukdom.
 
Föreläsningmaterial från seminarium 24.11.2010 om utvecklingen inom äldreomsorgen.
 
Föreläsningsmaterial från seminarium 22.09.2010 om utveckling inom äldreomsorgen.
 
 
KVALITETSREKOMMENDATIONER OCH RIKTLINJER

 

Kvalitetsrekommendation, tjänster för äldre

Landskapsregeringen beslöt den 6.8.2010 godkänna kvalitetsrekommendation angående tjänster för äldre som riktgivande för landskapets politik gällande tjänster för äldre.
 
 
Kvalitetsrekommendation, tjänster för äldre
Genom en enkät önskade landskapsregeringen få svar på huruvida kommunerna uppmärksammar Kvalitetsrekommendationen angående tjänster för äldre och huruvida den har lett till förändringar i kommunens äldreomsorg. Svaren avser situationen per 31.12.2011. Enkäten innehåller frågor angående strategisk planering, statistik och uppföljning samt frågor angående förebyggande, aktiverande och rehabiliterande åtgärder.
 
 
Riktlinjer för omsorg och vård vid demenssjukdom
Landskapsregeringen beslöt den 20.11.2012 anta 
Riktlinjer för omsorg och vård vid demenssjukdom
 
 
RAPPORTER
 
Slutrapport äldreomsorgen juni 2006
Landskapsregeringen arbetar med förverkligandet av olika målsättningar i äldreomsorgsrapporten.
 
 
 
Kontaktuppgifter
Socialinspektör Maj-Len Österlund-Törnroos
Tel. +358 (0)18 25 280
 
Sök i landskapsregeringen:
  
Det här arbetar avdelningarna med.

Sök ämnesord