MISSBRUKSPROBLEMATIK

Målet för den åländska alkoholpolitiken är att minska alkoholkonsumtionen och höja alkoholdebutåldern, medan målet för narkotikapolitiken är ett narkotikafritt samhälle. Socialinspektören arbetar med förebyggande, attitydskapande arbete, missbrukarvård och eftervård  och samordnar de offentliga och ideella organisationernas drogförebyggande insatser.
 

Rapport  Halvvägsstöd 2011 

En rapport över behovet av halvvägsstöd, alternativt halvvägshem och förslag till stödåtgärder för missbrukare som återvänder färdigbehandlade från behandlingshem och fångar som friskrivs från fängelser. 
 
Kommittén, som tillsattes den 7.12.2011 med uppdrag att revidera det alkohol- och narkotikapolitiska programmet för landskapet Åland, har slutfört sitt uppdrag. Kommitténs program för år 2013-2016 antecknades till kännedom.
 
Rapport om grundskolornas drogundervisning
En rapport över drogundervisningen i grundskolorna och förslag till plan för drogundervisning på Åland.
 
Som en del av Ålands handlingsprogram mot risk- och missbruk 2013-2016 i det förebyggande arbetet av de samhälleliga, sociala och medicinska skadeverkningarna av alkohol och droger så genomförde Ålands landskapsregering projekt Ansvarsfull alkoholservering
enligt STAD-modellen på Åland år 2013. Syftet med metoden är att skapa en bättre och tryggare krogmiljö genom att minska våld och skador relaterade till alkohol och droger.
 
 
 
 
Kontaktuppgifter
Vik. socialinspektör Gunilla Lindqvist
Tel. +358 (0)18 25 266
 

 
Inspektör Camilla Nyberg-Selander handhar ärenden som rör alkoholservering. Hon sitter på ÅMHM (Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet).
 
Norragatan 17, AX-22100 MARIEHAMN 
Tel. växel +358 (0)18 528 600
 
 
 
Sök i landskapsregeringen:
  
Det här arbetar avdelningarna med.

Sök ämnesord