BARN OCH UNGDOMSFRÅGOR

Socialinspektören utvecklar barnomsorgen utgående från barnomsorgslagen. Arbetet omfattar även samarbetet mellan barnomsorgen och skolan.
 
 
Kontaktuppgifter
Socialinspektör Ulla Rindler-Wrede
Tel. +358 (0)18 25 254
 
 

BARNOMBUDSMANNEN

Barnombudsmannen har i uppgift att bevaka de åländska barnens rättigheter och intressen och påverka besluten kring allt det som rör barn och ungdomars liv på Åland. Från och med den 19 maj 2014 fungerar diskrimineringsombudsmannen på Åland (DO) även som barnombudsman (BO).
 
DO/BO:s kontaktuppgifter får du via myndighetens egen hemsida.
 
 
Här kan du också få hjälp:
 
Barnens hjälptelefon: tfn. +358 (0)18 25520 - lokalsamtalsavgift
(i samarbete med svenska BRIS, Barnen rätt i samhället).
 
BRIS-mejlen: www.bris.se
 
BRIS vuxentelefon - om barn: tfn. +46 77 150 5050
 
 
 

LAGAR

 
 
 
 
- FR 15/2009-2010 Betänkande från Social- och miljöutskottet - Smu 5/2010-2011 - Lagtingets beslut LTB 28/2011

 
 
 
INFORMATIONSDOKUMENT
 
 
 
Barnahusmodellen - utdrag ur en samordningsmodell för åländska myndigheter när barn misstänks vara utsatta för brott.

 

BLANKETTER FÖR BARNSKYDDSANMÄLAN
 
 
 
 

 

 

 

 
Sök i landskapsregeringen:
  
Det här arbetar avdelningarna med.

Sök ämnesord