Blanketter från social- och miljöavdelningen
 
 

 
NYHET!
 
En del av landskapsregeringens blanketter kan fyllas i som digitala formulär.
 
 

 
 
Sortering: 
Miljö - Ansökan om stöd för avfallshantering/avlopp/vattenförsörjning   Miljö - Ansökan om stöd för avfallshantering/avlopp/vattenförsörjning
41 kB Finansieringsstöd kan sökas för kommunal verksamhet på avfallsområdet, kommunala avloppsprojekt, samt för privata projekt för fem eller fler hushåll som inte kan få kommunalt avlopp före 1.1.2013, och för vattenförsörjningsprojekt.
Kontaktperson: Miljöingenjör Mona Kårebring-Olsson, tel. +358 (0)18 25 457; miljöingenjör Ann Nedergård, tel. +358 (0)18 25 454
Miljö - Enskilt avlopp, entreprenörsintyg   Miljö - Enskilt avlopp, entreprenörsintyg
17 kB Entreprenörsintyget ifylles av entreprenören eller arbetsledaren som ansvarat för byggandet och ombyggnaden av den enskilda avloppsanläggningen.
Kontaktperson: Miljöingenjör Ann Nedergård tel +358 (0)18 25 454
Miljö - Hålla fridlysta djur.pdf   Miljö - Hålla fridlysta djur.pdf
Den här ansökan kan göras elektroniskt. Använd länken högst upp på sidan för att komma till sidan med digitala formulär. /// /// /// Blankett för anhållan om tillstånd.
Kontaktperson: Naturvårdsintendent Jörgen Eriksson, miljöbyrån, tel. +358-(0)18-25458
Miljö - Producentregister för batterier och ackumulatorer - Blankett för uppföljningsuppgifter.pdf   Miljö - Producentregister för batterier och ackumulatorer - Blankett för uppföljningsuppgifter.pdf
92 kB Till höger finns samma blankett i Word, 132 kB. Uppföljningsuppgifter för föregående kalenderår ska inlämnas senast 31.3
Kontaktperson: Miljöingenjör Mona Kårebring-Olsson tel. +358 (0)18 25 45
Instruktioner
Miljö - Producentregister för batterier och ackumulatorer, anmälan av enskild producent.doc   Miljö - Producentregister för batterier och ackumulatorer, anmälan av enskild producent.doc
145 kB Blankett för anmälan av sammanslutning till producentregistret. Anvisningar finns till höger.
Kontaktperson: Miljöingenjör Mona Kårebring-Olsson, Miljöbyrån tel. +358 (0)18 25 457
Instruktioner
Miljö - Producentregister för batterier och ackumulatorer, anmälan av producentsammanslutning.doc   Miljö - Producentregister för batterier och ackumulatorer, anmälan av producentsammanslutning.doc
145 kB Blankett för anmälan av sammanslutning till producentregistret. Anvisningar finns till höger.
Kontaktperson: Miljöingenjör Mona Kårebring-Olsson, Miljöbyrån tel. +358 (0)18 25 457
Instruktioner
Miljö - Producentregister för elektriska och elektroniska produkter - Blankett för uppföljningsuppgifter   Miljö - Producentregister för elektriska och elektroniska produkter - Blankett för uppföljningsuppgifter
302 kB Uppföljningsuppgifter för föregående kalenderår ska inlämnas senast 30.4
Kontaktperson: Miljöingenjör Mona Kårebring-Olsson tel .+358 (0)18 25 457
Miljö - Producentregister för elektriska och elektroniska produkter, producent   Miljö - Producentregister för elektriska och elektroniska produkter, producent
162 kB Anmälan från enskild producent. Anvisningar finns till höger
Kontaktperson: Miljöingenjör Mona Kårebring-Olsson, Miljöbyrån tel. +358 (0)18 25 457
Instruktioner
Miljö - Producentregister för elektriska och elektroniska produkter, sammanslutning   Miljö - Producentregister för elektriska och elektroniska produkter, sammanslutning
156 kB Anmälan av producentsammanslutning. Anvisningar finns till höger.
Kontaktperson: Miljöingenjör Mona Kårebring-Olsson tel .+358 (0)18 25 457
Instruktioner
Miljö - Producentregister för förpackningar, anmälan av enskild producent2.doc   Miljö - Producentregister för förpackningar, anmälan av enskild producent2.doc
Blankett för anmälan av producent till producentregistret.
Kontaktperson: Miljöingenjör Mona Kårebring-Olsson, MIljöbyrån tel +358 (0)18 25457
Miljö - Producentregister för förpackningar, anmälan av producentsammanslutning   Miljö - Producentregister för förpackningar, anmälan av producentsammanslutning
137 kB Blankett för anmälan av producent till producentregistret. Anvisningar finns till höger.
Kontaktperson: Miljöingenjör Mona Kårebring-Olsson, Miljöbyrån tel. +358 (0)18 25 457
Instruktioner
Miljö - Producentregister för förpackningar, uppföljningsuppgifter   Miljö - Producentregister för förpackningar, uppföljningsuppgifter
38 kB Blanketten används för årlig rapportering av uppgifter om förpackningar och förpackningsavfall. Uppgifter om föregående kalenderår lämnas för juni månads utgång.
Kontaktperson: Miljöingenjör Mona Kårebring-Olsson, Miljöbyrån tel. +358 (0)18 25 457
Miljö - Producentregister för uttjänta fordon, anmälan av producent   Miljö - Producentregister för uttjänta fordon, anmälan av producent
63 kB Blanketten för anmälan av producent till producentregistret. Blanketten går att fylla i på skärmen.
Kontaktperson: Miljöingenjör Mona Kårebring-Olsson, Miljöbyrån, tel. +358 (0)18 25 457
Miljö - Producentregister för uttjänta fordon, anmälan av producentsammanslutning   Miljö - Producentregister för uttjänta fordon, anmälan av producentsammanslutning
65 kB Blankett för anmälan av producentsammanslutning till producentregistret. Blanketten går att fylla i på skärmen.
Kontaktperson: Miljöingenjör Mona Kårebring-Olsson, Miljöbyrån, tel. +358 (0)18 25 457
Miljö - Producentregister för uttjänta fordon, uppföljningsuppgifter   Miljö - Producentregister för uttjänta fordon, uppföljningsuppgifter
39 kB Blanketten används för årlig rapportering av uppgifter om uttjänta fordon. Uppgifter om föregående kalenderår lämnas före juni månads utgång.
Kontaktperson: Miljöingenjör Mona Kårebring-Olsson, Miljöbyrån, tel. +358 (0)18 25 457
Miljö - Producentregister, retursystem för dryckesförpackningar, anmälan   Miljö - Producentregister, retursystem för dryckesförpackningar, anmälan
136 kB Anvisningar finns till höger
Kontaktperson: Miljöingenjör Mona Kårebring-Olsson. Miljöbyrån tel. +358 (0)18 25 457
Instruktioner
Miljö - Producentregister, retursystem för dryckesförpackningar, bilaga till anmälan   Miljö - Producentregister, retursystem för dryckesförpackningar, bilaga till anmälan
42 kB
Kontaktperson: Miljöingenjör Mona Kårebring-Olsson, Miljöbyrån tel. +358 (0)18 25 457
Miljö - Retursystem för dryckesförpackningar, uppföljningsuppgifter   Miljö - Retursystem för dryckesförpackningar, uppföljningsuppgifter
138 kB Blankett för att lämna uppföljningsuppgifter för retursystem för dryckesförpackningar.
Kontaktperson: Miljöingenjör Mona Kårebring-Olsson, Miljöbyrån tel. +358 (0)18 25 457
Miljö - Täktverksamhet   Miljö - Täktverksamhet
143 kB Blanketten kan fyllas i på skärmen.
Kontaktperson: Bitr. naturvårdsintendent Inkeri Ahonen, Miljöbyrån tel. +358 (0)18 25 453
Social - Anläggningsprojekt inom socialvården - projektplan   Social - Anläggningsprojekt inom socialvården - projektplan
Blankett för projektplan för anläggningsprojekt inom socialvården.
Kontaktperson: Byråchef tel. +358 (0)18 25 280
Social - Anläggningsprojekt inom socialvården - projektredovisning   Social - Anläggningsprojekt inom socialvården - projektredovisning
Blankett för projektredovisning inom socialvården.
Kontaktperson: Byråchef tel. +358 (0)18 25 280
Social - Anmärkning enlig lagen om klientens ställning och rättigheter inom socialvården   Social - Anmärkning enlig lagen om klientens ställning och rättigheter inom socialvården
Blankett för anmärkning enligt lagen om klientens ställning och rättigheter inom socialvården
Kontaktperson: Klientombudsman Synnöve Jordas tel. +358 (0)18 25 267
Social - Anmärkning mot vården eller bemötande   Social - Anmärkning mot vården eller bemötande
Blankett för anmärkning mot vården eller bemötande
Kontaktperson: Patientombudsman Marina Karlsson tel. +358 (0)18 25 267
Social - Barnskyddsanmälan   Social - Barnskyddsanmälan
Blankett för barnskyddsanmälan
Kontaktperson: Barnombudsman Veronica Larpes-Papadopoulou tel. +358 (0)18 25 565
Social - Barnskyddsanmälan, för anmälningspliktiga   Social - Barnskyddsanmälan, för anmälningspliktiga
Blankett för barnskyddsanmälan, för anmälningspliktiga
Kontaktperson: Barnombudsman Veronica Larpes-Papadopoulou tel. +358 (0)18 25 565
Social - Klagomal angående hälso- och sjukvård.doc   Social - Klagomal angående hälso- och sjukvård.doc
Den här ansökan kan göras elektroniskt. Använd länken högst upp på sidan för att komma till sidan med digitala formulär. /// /// /// Blankett/anvisningar för klagomål angående hälso- och sjukvården på Åland.
Kontaktperson: Patientombudsman Marina Karlsson tel. +358 (0)18 25 267

 

 

 

 

 
Sök i landskapsregeringen:
  
Det här arbetar avdelningarna med.

Sök ämnesord