FÖRTROENDERÅDET

I och med bildandet av Ålands ombudsmannamyndighet den 1 september 2014, upphörde Förtroenderådet (beslut S1014E39).
 
Här nedan kan du läsa Förtroenderådets tidigare protokoll och skrivelser (fram till den 31.08.2014).

Förtroenderådets protokoll

Skrivelsertillbaka

 
Sök i landskapsregeringen:
  
Det här arbetar avdelningarna med.

Sök ämnesord