HANDIKAPPFRÅGOR

 

Människor med funktionsnedsättning är en resurs i samhället som med sina kunskaper och erfarenheter kan bidra till framåtskridande. Landskapsregeringen stävar efter delaktighet och jämlikhet i samhället för funktionshindrade genom att tillförsäkra dessa personer samma rättigheter och skyldigheter som övriga i samhället. Landskapsregeringens antog 1995 ett målprogram och en handlingsplan för handikappolitiken på Åland.
 
 
Ålands landskapsregering antog år 2013 ett funktionshinderspolitiskt åtgärdsprogram för perioden 2013-2016, ”Ett tillgängligt Åland”. En viktig fråga under programarbetet var att säkerställa att man faktiskt går från ord till handling. Nu har landskapsregeringen gjort en uppföljning av det arbete som den egna förvaltningen och Ams utfört under år 2013 och 2014.
 
Ålands landskapsregering antog år 2013 ett funktionshinderspolitiskt åtgärdsprogram för perioden 2013-2016, ”Ett tillgängligt Åland”. En viktig fråga under programarbetet var att säkerställa att man faktiskt går från ord till handling. Nu har landskapsregeringen gjort en uppföljning av det arbete som den egna förvaltningen och Ams utfört under år 2013.
 
Landskapsregeringen antog den 27 juni 2013 "Ett tillgängligt Åland" – åtgärdsprogram för Ålands landskapsregerings funktionshinderspolitik 2013-2016.
 
Utredning gjord av Liselotte Lund juni 2008
 
Rådet för nordiskt samarbete om funktionshinder.
 
Handikapprådet för landskapet Åland
 
 
Kontaktuppgifter
Vik. socialinspektör Gunilla Lindqvist
tel. +358 (0)18 25 266
 
Sök i landskapsregeringen:
  
Det här arbetar avdelningarna med.

Sök ämnesord