HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN - Lagstiftning

Lag om patientens ställning och rättigheter 785/1992

Landskapslag (1993:61) om tillämpning i landskapet Åland om patientens ställning och rättigheter

Landskapslag (2011:114) om hälso- och sjukvård

 

tillbaka

 
Sök i landskapsregeringen:
  
Det här arbetar avdelningarna med.

Sök ämnesord