Kontaktuppgifter Social- och miljöavdelningen

På hemsidan skrivs e-post adresserna ut som fornamn.efternamn[at]regeringen.ax för att undvika onödig skräppost. Innan du skickar iväg eposten måste [at] ändras till @.

Avdelningschef Bengt Michelsson, tel. +358 (0)18 25 260
bengt.michelsson[at]regeringen.ax

 
SOCIALVÅRDSBYRÅN
 
Vikarierande byråchef Maj-Len Österlund-Törnroos, tel. +358 (0)18 25 280
Ordinarie byråchef Alexandra Favorin är tjänstledig t.o.m. 6.3.2016
 
Byråsekreterare Marika Mårtensson, tel. +358 (0)18 25 261

Socialinspektör Ulla Rindler-Wrede, tel. +358 (0)18 25 254
ulla.rindler-wrede[at]regeringen.ax
 
Socialinspektör Gunilla Lindqvist, tel. +358 (0)18 25 266
 
Vikarierande socialinspektör Fredrik Rönnlund, tel. +358 (0)18 25 146
Ordinarie socialinspektör Maj-Len Österlund-Törnroos är tjänstledig t.o.m 6.3.2016
 
Jurist Lilli Paaso, tel. +358 (0)18 25 268

HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSBYRÅN

Vikarierande landskapsläkare Fredrik Almqvist, tel. +358 (0)18 25 263
fredrik.almqvist[at]regeringen.ax
Ordinarie landskapsläkare Axel Hansson är tjänstledig t.o.m. 15.10.2015
 
Hälsovårdsinspektör Ulla-Liisa Latvala, tel. +358 (0)18 25 265
ulla-liisa.latvala[at]regeringen.ax
 
Jurist Lilli Paaso, tel. +358 (0)18 25 268
 

MILJÖBYRÅN

Vikarierande byråchef/Naturvårdsintendent Inkeri Ahonen, tel. +358 (0)18 25 453
inkeri.ahonen[at]regeringen.ax
Ordinarie byråchef/miljöjurist Helena Blomqvist tjänstledig 16.9.2014-15.9.2016
 
Byråsekreterare Charlotte Mäkelä, tel. +358 (0)18 25 451
 
Tillfällig tjänsteuppgift som byråsekreterare Sarah Pehrsson, tel. +358 (0)18 25 262
 
Tillfällig utredare Anna Nilsson, tel. +358 (0)18 25 203
 
Tillfällig miljöjurist Sofia Pensar, tel. +358 (0)18 25 450
 
Naturvårdsintendent Maija Häggblom, tel. +358 (0)18 25 458
 
Miljöingenjör Mona Kårebring-Olsson, tel. +358 (0)18 25 457
mona.karebring-olsson[at]regeringen.ax
 
Vikarierande miljöingenjör Mia Westman, tel. +358 (0)18 25 454
Ordinarie miljöingenjör Ann Nedergård tjänstledig t.o.m. 31.12.2017

Vattenbiolog Mikael Wennström, tel. +358 (0)18 25 455
mikael.wennstrom[at]regeringen.ax
 
Vattenbiolog Susanne Vävare, tel +358 (0)18 25 456
susanne.vavare[at]regeringen.ax
 
 
Sök i landskapsregeringen:
  
Det här arbetar avdelningarna med.

Sök ämnesord