Social- och miljöavdelningens länkar

Avloppsguiden.se
Emmaus Åland
Finlands miljöministerium
Förpackningsbranschens Miljöregister PYR Ab
Handhar producentansvaret för förpackningar i fasta landet.
Husö biologiska station
Länsstyrelsen i Stockholms län
miljö.fi - Nätverket Natura 2000
miljö.fi - Statens miljöförvaltnings webbtjänst
Miljödepartementet i Sverige
Mise
Natura 2000 i Sverige
Naturvårdsverket i Sverige
Patientförsäkringscentralen
Patientförsäkringscentralen
REPA.se
REPA är näringslivets lösning på producentansvaret för förpackningar av plast, metall, papper/kartong och wellpapp.
Svenska Naturvårdsverket
Valvira - Tillstånds- och tillsynsvrket för social- och hälsovården
Ålands Agenda 21-kontor
Ålands hälso- och sjukvård
Ålands kommunförbund
Länkar till de åländska kommunerna m.m.
Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet - ÅMHM
I myndigheten ingår följande tidigare myndigheter och funktioner: Ålands miljöprövningsnämnd, Ålands Hälso- och sjukvård -Miljöhalsovården/Hälsoinspektionen -Livsmedelslaboratoriet -Veterinärvård, Ålands landskapsregering: -Miljötillsyn -Alkoholinspektör -Djurskydd
Ålands Problemavfall AB
Ålands Renhållning AB

 

 

 

 
Sök i landskapsregeringen:
  
Det här arbetar avdelningarna med.

Sök ämnesord