Om social- och miljöavdelningen

Social- och miljöavdelningens verksamhetsområde är välbefinnandet hos människor, djur och miljö.

Avdelningen har bland annat till uppgift att utveckla, planera, samordna, följa upp och utöva tillsyn över social-, hälso- och sjukvården samt miljöhälsovården och miljövården, så att den är kvalitativt och kvantitativt ändamålsenlig med beaktande av de aktuella förhållandena och gällande bestämmelser.

Avdelningen leds av t.f. avdelningschef Bengt Michelsson.
 
Social- och miljöavdelningen är indelad i följande byråer:

Socialvårdsbyrån, vikarierande byråchef Maj-Len Österlund-Törnroos(ordinarie byråchef Alexandra Oksman är moderskaps-/vårdledig t.o.m. 6.4.2015), vid vilken handläggs ärenden som gäller utkomstskydd, främjande av social välfärd och förebyggande av sociala problem.

Hälso- och sjukvårdsbyrån, vik. byråchef landskapsläkare Fredrik Almqvist (ordinarie landskapsläkare Axel Hansson tjänstledig t.o.m. 15.10.2015) vid vilken handläggs ärenden som gäller främjande av hälsa och förebyggande av sjukdomar.

Miljöbyrån, vikarierande byråchef naturvårdsintendent Inkeri Ahonen (ordinarie byråchef miljöjurist Helena Blomqvist tjänstledig t.o.m. 15.9.2016), vid vilken handläggs ärenden som gäller vattenvård, avfallsfrågor, luftvård och annan miljövård, miljökonsekvensbedömningar, främjande av den allmänna miljömedvetenheten, naturvård, landskapsvård, utnyttjande av naturen för rekreation, kemikalier, djursjukdomar, djurskydd, livsmedelshygienisk kontroll och annan veterinärvård, livsmedelstillsyn, produktsäkerhet och annan miljöhygien.

 

 
Sök i landskapsregeringen:
  
Det här arbetar avdelningarna med.

Sök ämnesord