Publikationer från Social- och miljöavdelningen:

Sortering: 
Upplagd Publikation
08.10.2010  Miljö - Avfallsplan för landskapet Åland Miljö - Avfallsplan för landskapet Åland
Sammanställning över hur avfallshanteringen fungerar idag och riktlinjer för den framtida avfallshanteringen (585 kB)
Kontaktperson: Miljöingenjör Mona Kårebring-Olsson, Miljöbyrån tel. +358 (0)18 25 457
 
15.11.2005  Miljö - Avfallsstatistik för år 2004 Miljö - Avfallsstatistik för år 2004
Sammanställning av ÅSUB (834 kB)
Kontaktperson: Miljöingenjör Mona Kårebring-Olsson, Miljöbyrån, tel. +358 (0)18 25 457
 
07.01.2008  Miljö - Avfallsstatistik för år 2006 Miljö - Avfallsstatistik för år 2006
Sammanställning av ÅSUB (447 kB)
Kontaktperson: Miljöingenjör Mona Kårebring-Olsson, Miljöbyrån, tel. +358 (0)18 25 457
 
16.10.2009  Miljö - Avfallsstatistik för år 2008 Miljö - Avfallsstatistik för år 2008
Sammanställning av ÅSUB (546 kB)
Kontaktperson: Miljöingenjör Mona Kårebring-Olsson, Miljöbyrån, tel. +358 (0)18 25 457
 
05.12.2011  Miljö - Avfallsstatistik för år 2010 Miljö - Avfallsstatistik för år 2010
Sammanställning av ÅSUB (792 kB)
Kontaktperson: Miljöingenjör Mona Kårebring-Olsson, Miljöbyrån tel. +358 (0)18 25 457
 
19.12.2006  Miljö - Fiskodlingar Miljö - Fiskodlingar
Långtidsutvärdering av det gemensamma miljökontrollprogrammet för fiskodlingarna på Åland 1993-2003. (1 195 kB)
Kontaktperson: Vattenbiolog Mikael Wennström, Mljöbyrån, tel. +358 (0)18 25 455
 
11.03.2003  Miljö - Fosfor- och kväveläckage Miljö - Fosfor- och kväveläckage
Kartläggning av fosfor- och kväveläckage från land till vatten samt förslag till åtgärder. Åländsk utredningsserie 2001:3 (14,6 MB)
Kontaktperson: Miljöinnngenjör Mona Kårebring-Olsson, Miljöbyrån, tel. +358 (0)18 25 457
 
05.02.2003  Miljö - Grundvatten Miljö - Grundvatten
Sammanställning över utförda grundvattenundersökningar i den åländska skärgården Åländsk utredningsserie 2001:1 (107 kB)
Kontaktperson: Vattenbiolog Mikael Wennström, Mljöbyrån, tel. +358 (0)18 25 455
 
03.03.2003  Miljö - Handlingsplan för hantering av skarvbeståndet i landskapet Miljö - Handlingsplan för hantering av skarvbeståndet i landskapet
Åländsk utredningsserie 2003:1 Betänkande utgivet av "Skarvkommittén" (445 kB)
Kontaktperson: Bitr.naturvårdsintendent Jörgen Eriksson, Miljöbyrån, tel. +358 (0)18 25 458
 
05.02.2003  Miljö - Husö biologiska station rapport 106 (2002) Miljö - Husö biologiska station rapport 106 (2002)
Fiskens reproduktionspotential i Engrundsfjärden, norra Åland 2002 (1 135 kB)
Kontaktperson: Vattenbiolog Mikael Wennström, Miljöbyrån, tel. +358 (0)18 25 455
 
05.02.2003  Miljö - Husö biologiska station rapport 107 (2002) Miljö - Husö biologiska station rapport 107 (2002)
Undersökning av miljöeffekter av fiskodlingar (Andersö eller Järsö) under avveckling. Husö biologiska station 2002 (2,9 MB)
Kontaktperson: Vattenbiolog Mikael Wennström, Miljöbyrån, tel. +358 (0)18 25 455
 
04.04.2003  Miljö - Husö biologiska station rapport 108 (2003) Miljö - Husö biologiska station rapport 108 (2003)
Utvecklande av monotoring för trådformiga alger (221 kB)
Kontaktperson: Vattenbiolog Mikael Wennström, Miljöbyrån, tel. +358 (0)18 25 455
 
24.03.2004  Miljö - Husö biologiska station rapport 109 (2003) Miljö - Husö biologiska station rapport 109 (2003)
Inverkan av vägbankar på vattenmiljön - uppfölande studier (855 kB)
Kontaktperson: Vattenbiolog Mikael Wennström, Miljöbyrån, tel .+358 (0)18 25 455
 
10.05.2004  Miljö - Husö biologiska station rapport 110 (2004) Miljö - Husö biologiska station rapport 110 (2004)
Återhämtning av vattenmiljön efter avvecklandet av fiskodlingar (Andersö och Järsö) (463 kB)
Kontaktperson: Vattenbiolog Mikael Wennström, Miljöbyrån, tel. +358 (0)18 25 455
 
10.05.2004  Miljö - Husö biologiska station rapport 111 (2004) Miljö - Husö biologiska station rapport 111 (2004)
Fisksamhällets sammansättning längs en skärgårdsgradient på NW Åland (224 kB)
Kontaktperson: Vattenbiolog Mikael Wennström, Miljöbyrån, tel. +358 (0)18 25 455
 
05.02.2003  Miljö - Luftutredning Miljö - Luftutredning
Sammanställning över luftkvalitén på Åland (45 kB)
Kontaktperson: Byråchef Helena Blomqvist, Miljöbyrån, tel. +358 (0)18 25 450
 
24.08.2005  Miljö - Miljöhandlingsprogram för Åland 2005-2008 Miljö - Miljöhandlingsprogram för Åland 2005-2008
Ålands landskapsregering godkände 23.8.2005 Miljöhandlingsprogram för Åland 2005-2008. Programmet översändes som ett meddelande till Ålands lagting.
Kontaktperson: Byråchef Helena Blomqvist, Miljöbyrån, tel. +358 (0)18 25 450
 
12.06.2007  Miljö - Miljöriktiga val Miljö - Miljöriktiga val
En broschyr som hjälper dig som funderar på vad du kan göra för miljöns bästa. 952 kB
Kontaktperson: Miljöingenjör Mona Kårebring-Olsson, Miljöbyrån tel. +358 (0)18 25 457
 
13.07.2006  Miljö - Mottagningsstationer för toalettavfall från fritidsbåtar samt avfallshantering i hamnarna på Åland Miljö - Mottagningsstationer för toalettavfall från fritidsbåtar samt avfallshantering i hamnarna på Åland
Målsättningen med rapporten är att sammanställa dagsläget angående mottagning av toalettavfall och avfallsservice på Åland, samt ge ett förslag till hur mottagningsnätverket kan förbättras. (8 374 kB)
Kontaktperson: Vattenbiolog Mikael Wennström, Miljöbyrån, tel. +358 (0)18 25 455
 
05.02.2003  Miljö - Slutrapport vattenkvalitetsnormer Miljö - Slutrapport vattenkvalitetsnormer
Framtagande av vattenkvalitetsnormer för den åländska skärgården 31.7.2002 Husö biologiska station, Åbo Akademi (1 187 kB)
Kontaktperson: Vattenbiolog Mikael Wennström, Miljöbyrån, tel. +358 (0)18 25 455
 
09.01.2012  Miljö - utvärdering ÅMHM 2011 Miljö - utvärdering ÅMHM 2011
Utvärdering av Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet 2011
Kontaktperson: Byråchef Helena Blomqvist, tel. +358 (0)18 25450
 
01.03.2003  Miljö - Vattenmiljön kring Åland - miljötillståndsrapport 1999 Miljö - Vattenmiljön kring Åland - miljötillståndsrapport 1999
Husö biologiska station och Ålands landskapsregering (7,8 MB) Uppdateringar finns på http://www.regeringen.ax/htmldir/hemsidauppdateringar2005/index03.htm
Kontaktperson: Vattenbiolog Mikael Wennström, Miljöbyrån, tel +.358 (0)18 25 455
 
05.02.2003  Miljö - Vattentäkter Miljö - Vattentäkter
Uttag och nivåsänkningar i åländska vattentäkter - fakta, förslag och diskussionsunderlag Åländsk utredningsserie 2001:7 (996 kB)
Kontaktperson: Vattenbiolog Mikael Wennström, Miljöbyrån, tel .+358 (0)18 25 455
 
25.02.2003  Miljö - Växthusgaser och andra luftföroreningar från Åland Miljö - Växthusgaser och andra luftföroreningar från Åland
Åländsk utredningsserie 2003:2. Bedömning av utsläpp av växthusgaser och andra luftföroreningar på Åland. Av miljöutredare Erik Levlin. (127 kB)
Kontaktperson: Miljöingenjör Mona Kårebring-Olsson, Miljöbyrån, tel. +358 (0)18 25 457
 
11.12.2007  Miljö- Slutrapport om samordning av miljö och hälsoskyddsfunktionerna inom landskapsförvaltningen Miljö- Slutrapport om samordning av miljö och hälsoskyddsfunktionerna inom landskapsförvaltningen
Rapport om samordning av miljö och hälsoskyddsmyndighet
Kontaktperson: Avdelningschef Carina Strand tel.+358 (0)18 25260
 
17.03.2005  Social - Alkohol- och drogskadeförebyggande arbete inom Ålands hälso- och sjukvård Social - Alkohol- och drogskadeförebyggande arbete inom Ålands hälso- och sjukvård
Åländsk utredningsserie 2005:2. Kartläggning av den alkohol- och drogskadeförebyggande verksamheten inom Ålands hälso- och sjukvård och plan för förebyggande verksamhet.
Kontaktperson: Socialinspektör Synnöve Jordas, Socialvårdsbyrån tel. +358(0)18 25 266
 
21.01.2010  Social - Barns och ungdomars hälsa på Åland- en lägesrapport.pdf Social - Barns och ungdomars hälsa på Åland- en lägesrapport.pdf
I rapporten ingår bl.a. populationsstatistiska uppgifter, familjestatistik, information om dominerande hälsorisker, sjukdomspanoramat samt utnyttjandet av hälso- och sjukvårdens resurser. Vidare beskrivs en del av befintliga resurser som är inriktade på barns och ungdomars hälsa utanför hälso- och sjukvårdsapparaten. Ett avsnitt ägnas åt nationella rekommendationer rörande kost och motion.
Kontaktperson: Hälsovårdsinspektör Eivor Nikander, tel. +358 (0)18 25 265
 
31.01.2006  Social - Hälsa i skolan 2005 Social - Hälsa i skolan 2005
Rapporten presenterar hur högstadie- och gymnasieelevernas levnadsförhållanden, skolaarbete, hälsa och hälsovanor förändrats under 2001-2005.
Kontaktperson: Eivor Nikander, hälsovårdsinspektör, Hälso-och sjukvårdsbyrån tel. +358 (0)18 25000
 
15.02.2010  Social - Hälsopolitiskt program Åland 2010-2020.pdf Social - Hälsopolitiskt program Åland 2010-2020.pdf
Landskapsregeringen har i enlighet med sitt handlingsprogram låtit utarbeta ett förslag till ett hälsopolitiskt program för landskapet. PD Fredrica Nyqvist från samhälls- och vårdvetenskapliga fakulteten vid Åbo Akademi har samlat, analyserat och sammanställt tillgängligt faktamaterial.
Kontaktperson: Landskapsläkare Birger Ch Sandell, tel. +358 (0)18 25 263
 
08.10.2004  Social - Kvinnohälsa på Åland Social - Kvinnohälsa på Åland
En genomgång av vårdkedjan för kvinnor i olika åldrar inom den offentliga hälso- och sjukvården. Behov av och underlag för utveckling och rationalisering av verksamheten inom ramen för befintliga resurser.
Kontaktperson: Hälsovårdsinspektör Eivor Nikander, Hälso-och sjukvårdsbyrån tel.+358 (0)18 25 265
 
11.03.2010  Social - Landskapslagen (1998:66) om tillämpning i landskapet Åland av lagen om utskomstsöd Social - Landskapslagen (1998:66) om tillämpning i landskapet Åland av lagen om utskomstsöd
HUR OCH VARFÖR DEN ÄR I BEHOV AV REVIDERING? Dokumentet utgör underlag inför en revidering av gällande landskapslag (1998:66) om tillämpning i landskapet Åland av lagen om utkomststöd. Landskapslagen har t.o.m. år 2008 genomgått fyra ändringar. Lagen (FFS 1412/1997) om utkomststöd gäller i landskapet i dess ursprungliga lydelse från år 1997.
Kontaktperson: Socialvårdsbyråchef Alexandra Oksman, tel. +358 (0)18 25 268
 
26.08.2014  Social - Rapport projekt Ansvarsfull Alkoholservering 250814_2_1 Social - Rapport projekt Ansvarsfull Alkoholservering 250814_2_1
Kontaktperson: Gunilla Lindqvist, vik. socialinspektör, tel. +358 018 25266
 
28.04.2005  Social - Rapport över samarbete mellan socialvård och hälso- och sjukvård.doc Social - Rapport över samarbete mellan socialvård och hälso- och sjukvård.doc
Kartläggning av de områden där socialvården och hälso- och sjukvården kunde samarbeta effektivare samt förslag till förändringar
Kontaktperson: Hälsovårdsinspektör Eivor Nikander, Hälso- och sjukvårdsbyrån tel. +358 (0)18 25265
 
27.09.2013  Social - Rapport/Förslag för framtida utformning av sjukdomskostnadsavdrag samt högkostnadsskydd o. patientavgifter inom ÅHS.pdf Social - Rapport/Förslag för framtida utformning av sjukdomskostnadsavdrag samt högkostnadsskydd o. patientavgifter inom ÅHS.pdf
Kontaktperson: Landskapsläkare Axel Hansson, tfn. +358 (0)18 25263
 
27.08.2007  Social - Slutrapport äldreomsorgen.pdf Social - Slutrapport äldreomsorgen.pdf
Kontaktperson: Hälsovårdsinspektör Eivor Nikander +358(0) 18 25 265
 
04.11.2010  Social - Tand- och munhälsovården 2010 Social - Tand- och munhälsovården 2010
Tand- och munhälsovården i landskapet. En kartläggning av serviceutbudet.
Kontaktperson: Hälsovårdsinspektör Eivor Nikander, Hälso-och sjukvårdsbyrån tel.+358 (0)18 25 265
 
01.02.2006  Social - Undersökning om ålänningars alkohol- och narkotikabruk 2005 Social - Undersökning om ålänningars alkohol- och narkotikabruk 2005
Åländsk utredeningsserie 2006:1 Undersökning om ålänningars alkohol- och narkotikabruk år 2005. Baserat på ett slumpmässigt urval av befolkningen
Kontaktperson: socialinspektör Synnöve Jordas, Socialvårdsbyrån tel +358 0(18) 25 266
 
06.06.2013  Social - Ålands handlingsprogram mot riskbruk och missbruk 2013-2016 Social - Ålands handlingsprogram mot riskbruk och missbruk 2013-2016
Den 7 december 2011 tillsatte Ålands landskapsregering en kommitté med uppdrag att revidera landskapets alkohol- och narkotikapolitiska program. Huvudmålsättningen skulle fortsättningsvis vara att minska alkoholkonsumtionen, höja alkoholdebutåldern och få ett narkotikafritt samhälle. Kommittén beslöt att bredda handlingsprogrammet så att det skulle innefatta hela ANDTS-området. Detta innebär att programmet utöver alkohol, narkotika och tobak även omfattar missbruk och riskbruk vad gäller doping och spel.
Kontaktperson: Socialinspektör Synnöve Jordas, tel. +358 (0)18 25 266
 
05.09.2008  Social- Rapport om stöd för barn i barnomsorgen med annat modermål än svenska Social- Rapport om stöd för barn i barnomsorgen med annat modermål än svenska
Kontaktperson: Socialinspektör Ulla Rindler-Wrede tel. +358 (0) 18 25 254
 

 

 

 

 
Sök i landskapsregeringen:
  
Det här arbetar avdelningarna med.

Sök ämnesord