SOCIALVÅRDEN - Lagstiftning

Lag om klientens ställning och rättigheter inom socialvården 812/2000

Landskapslag (1995:101) om tillämpning i landskapet Åland av riksförfattningar om socialvårdtillbaka

 
Sök i landskapsregeringen:
  
Det här arbetar avdelningarna med.

Sök ämnesord