Språkrådet

I december 2012 beslöt landskapsregeringen att tillsätta ett språkråd för landskapsregeringens mandatperiod med följande sammansättning:

Camilla Gunell (ordförande), lantråd

Sören Silverström (vice ordförande), t.f. avdelningschef

Stina Colérus byråchef

Anders Ekström vd

Anita Husell-Karlström förvaltningssekreterare

Peter Lindbäck landshövding

Erik Brunström förbundsdirektör

Sekreterare och beredande tjänsteman för språkrådet är Kathi Salokoski.

 
 
Mandat

Språkrådet ska fungera som landskapsregeringens referensgrupp i språkärenden i syfte att trygga och slå vakt om det svenska språkets ställning på Åland. Språkrådet leds av lantrådet och medlemmar är representanter för landskapets förvaltning, kommunerna, staten, näringslivet, vårdsektorn och utbildningssektorn.
För mer information om språkrådets uppdrag, klicka på Reglemente-länken nedan.

Kontakt

Integrationssamordnare/Språkrådets sekreterare Kathi Salokoski,
tel. +358 (0)18 25 556/ +358 (0)457 344 7494
 

Läs mer

Protokoll

Reglemente

Språkrådets rapport 2008

Språkrådets rapport 2009