Nyheter från infrastrukturavdelningen

Utställd vägplan Bjärström-Emkarby 16.03.15
Vägplan för ombyggnad av landsväg nr 40, sträckan Bjärström-Emkarby, sektion 3900-6650, inklusive ombyggnad av anslutningar samt byggande av en parallell gång- och cykelväg i Bjärström, Kulla och Emkarby byar i Finströms kommun
Nya byggbestämmelser från 1 mars 2015 26.02.15
Landskapsregeringen har antagit nya byggbestämmelser. De nya byggbestämmelserna träder ikraft den 1 mars 2015 med en övergångsperiod fram till 1 januari 2016.
Idag presenterar landskapsregeringen den planerade färjan för skärgårdstrafiken. 27.03.14
Skärgården har ett långsiktigt behov av en trygg, förutsägbar och effektiv bastrafik året om. Idag är landskapets flotta föråldrad och kan inte möta skärgårdens krav. Därför har landskapsregeringen projekterat en ny färja.
Ändrade paustider på linfärjor 05.02.13
Paustiderna på Töftölinjen och Seglingelinjen ändrar från 11.2.2013

 

Se tidigare nyheter >>

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Sök i landskapsregeringen:
  
Det här arbetar avdelningarna med.

Sök ämnesord


Ålandstrafiken
Motorfordonsbyrån