ÅLANDS EU - PROGRAM
KOMPETENS OCH DELAKTIGHET 2007 - 2013

 


Allmän information

 

Ålands landskapsregering godkände 21 november 2006 ramarna för användningen av EU:s strukturfondsmedel från europeiska socialfonden för tiden 2007 - 2013. Programmet kallas Kompetens och delaktighet och administreras av Utbildnings- och kulturavdelningen. Programmet har en målsättning att förbättra nyttjandet av humankapital genom generell höjning av kompetensnivån bland vuxna i arbetslivet och genom ökad integration av utanförgrupper.

 

Den totala EU - finansieringen för programmet uppgår till 3 125 552 euro för hela sjuårsperioden och vänder sig till hela Åland. Såväl enskilda företagare och organisationer som myndigheter kan söka delfinansiering för projekt som faller inom ramen för programmets målsättning.

 

Några exempel på verksamheter som kan finansieras från programmet är språkkurser för invandrare, arbetsmarknadsåtgärder för unga, utbildningsinsatser i arbetslivet, forskningsrelaterad verksamhet, utveckling av nya utbildningsstrukturer och innovativa åtgärder inom arbetsorganisationer för att öka nyttjandet av den enskilda personens kunskaper inom företaget.

 

Programmet har även varit föremål för en bred remissomgång, miljökonsekvensbedömning enligt den nya landskapslagstiftningen samt även en extern utvärdering.  

 

 

 
Sök i landskapsregeringen:
  
Det här arbetar avdelningarna med.

Sök ämnesord